Menu

Akkerbouwmatige Ruwvoerteelt: bemesting grasland

17-2-2017
Akkerbouwmatige Ruwvoerteelt: bemesting grasland

Vanaf 16 februari is het toegestaan om drijfmest uit te rijden over het grasland. Bemesting is een van de belangrijkste onderdelen voor het telen hoogwaardig ruwvoer. Te kort bemesten resulteert in een vermindering van de opbrengst en de kwaliteit.

Bemesting kan op verschillende manieren plaatsvinden. Vaak is rundveedrijfmest de basis van elke bemestingsstrategie en wordt met kunstmest de bemesting gefinetuned. Voor een optimale en efficiënte bemesting is er een aantal aspecten waarop gelet moeten worden.

Actiepunten bemesting grasland

 • Bodemanalyse
  Kijk naar de bodemanalyse. Is deze ouder dan 4 jaar? Laat dan een nieuwe analyse uitvoeren met de juiste indicatoren vermeld zoals de beschikbaarheid van N, P, K, S. Kijk ook naar de pH.
 • Voer een mestanalyse uit
  Het is aan te raden om een mestanalyse uit te laten voeren. Dit geeft inzicht in de hoeveelheid en wat je bemest. Zorg ervoor dat ook het kaliumgehalte van de mest wordt bepaald.
 • Denk aan andere elementen zoals K en S
  Kali en zwavel zijn net als stikstof en fosfor essentiële elementen voor een maximale opbrengst. Te krap K en S bemesten kan leiden tot 10-20% minder opbrengst in droge stof en eiwit. Bemest deze twee elementen met mate in verband met gezondheid van het vee. Een kuilanalyse maakt duidelijk of een bemesting met K en S noodzakelijk is.
 • Maak een bemestingsplan
  Bepaal welke percelen gebruikt worden voor weidegang of maaien en pas hier de bemesting op aan. Overweeg om kunstmestblends te strooien. Met blends voorzie je iedere snede van de juiste voorziening van N, K, S en spoorelementen. Blends zijn ook arbeidstechnisch interessant omdat er minder strooibeurten nodig zijn. Zie ook onze meststoffenfolder.
 • Besteed zorg en aandacht aan de bemesting van de eerste en de tweede snede
  60% van onze grasopbrengst komt van de eerste en de tweede snede. De koeien produceren hier ook de meeste melk van. Streef ernaar om zoveel mogelijk gras te oogsten met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Zo bespaart u op krachtvoer en bijproducten.

Raadpleeg uw voorlichter voor een advies op maat.