Menu

5 tips om hittestress én dalend melkvetgehalte tegen te gaan

24-4-2020
5 tips om hittestress én dalend melkvetgehalte tegen te gaan

Veel koeien lopen weer buiten in het verse weidegras. Als gevolg daalt het melkvetgehalte. Vers gras bevat op dit moment veel energie in de vorm van VEM en suikers. Dit zorgt ervoor dat de melkproductie en het melkeiwitgehalte stijgen.

Een negatief effect van vers gras is dat het vetgehalte in de melk daalt. Dit komt door de onverzadigde vetzuren. Onverzadigd vet beïnvloedt de celwandafbraak in de pens, waardoor er minder azijnzuur wordt gevormd en het melkvet lager wordt.

Hittestress

Niet alleen het gras is van invloed op de melkproductie. Ook de combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid heeft invloed op het gedrag van de koe. Zo kan er al hittestress optreden bij een temperatuur van 21 graden en een luchtvochtigheid van 68%. Hierdoor nemen uw koeien minder vers gras en ruwvoer op. Het gevolg: minder melk met lagere gehaltes.

Tips tegen melkvetdaling en hittestress:

  1. Voer minimaal 100 gram Buffer AR Uniek (22599). Door langdurige buffering voorkomt dit pH-daling.
  2. Voeg AR Pensbestendig vet of AR Lipobestendig vet toe aan het rantsoen. Dit kan als toevoeging op de brok of als los component in het basisrantsoen.
  3. Voeg een structuurbron toe aan het rantsoen in de vorm van koolzaadstro, luzerne, graszaadhooi of Spaans stro.
  4. Zorg voor smakelijk voer en let op broei: Voeg 1,5 kg SELKO TMR per ton voer toe aan het rantsoen.
  5. Verhoog de energiedichtheid in het rantsoen met: Geplette gerst of Sodagrain. Onze geplette gerst is nu zeer aantrekkelijk geprijsd. Klik hier voor de actie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw specialist rundvee.