Menu

Laatste nieuws

1
Doorzaaien met de Extra Doorzaai ProNitro 25-2-2021

Het moment om door te zaaien is aangekomen. De bodemtemperatuur is boven de 6 graden en het weer is gunstig. Dit is het moment om door te zaaien en de kwaliteit van de grasmat te verbeteren. Speciaal voor doorzaaien in het voorjaar hebben wij de Extra Doorzaai ProNitro. ProNitro Het direct toevo...

1
Wat is het belang van voldoende voer aan het voerhek? 25-2-2021

Het effect van een beperkte voeropname is goed te zien wanneer de pH van de pens gemonitord wordt. Als koeien op een bepaald moment geen voer meer tot hun beschikking hebben ontstaat er over een lange periode een enorme fluctuatie in de pH van de pens. Daarnaast halen koeien sneller vetten uit ...

1
Afname bestendig zetmeel in de maiskuilen 11-2-2021

Op veel melkveebedrijven is snijmais een belangrijk onderdeel van het rantsoen. Het bestendige zetmeel van de mais is hierbij een belangrijke kwaliteitsparameter. Bestendig zetmeel is zetmeel dat niet wordt afgebroken in de pens, maar doorstroomt naar de dunne darm van het dier. Daar wordt het verte...

1
Kies de juiste kunstmestsoort bij uw gewas 11-2-2021

Kijk voor de bemesting vooral naar de K-bodemvoorraad van de grond (zie grondmonster). Bij een lage K-bodemvoorraad is het lonend om Grasmest Kali, Grasmest Smakelijk of Grasblend AR Uniek te gebruiken. Aan de Grasblend AR Uniek is ook selenium toegevoegd. Kijk ook naar de gehaltes in de drijfmest, ...

1
Weet wat u bemest! 11-2-2021

Nu het voorjaar in zicht komt is het weer tijd om na te denken over de bemesting van uw gras- en bouwland. Neem daarom tijdig een mestmonster van de gemixte rundveedrijfmest. We zien steeds vaker dat de gehaltes sterk afwijken ten opzichte van de forfaitaire normen. Wanneer u een monster heeft, ...

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route