Menu

Homogeen pluimveevoer van messcherpe kwaliteit

Fabriek Barneveld

De kwaliteit van het voer wordt grofweg bepaald door twee aspecten: de ingrediënten en de wijze van verwerken. AgruniekRijnvallei heeft haar fabriek in Barneveld aangepast om de kwaliteit van het voer ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Het voer is scherp voor een goede darmwerking en uniform zodat selectieve opname wordt voorkomen. Het resultaat: een homogeen voer met messcherpe kwaliteit.

Het snavelkapverbod heeft invloed op het gedrag van de hennen. Kippen met een volledige snavel nemen selectiever voer op. Hierdoor worden niet alle nutriënten opgenomen. Dit leidt tot een onbalans in de leghen waardoor deze sneller afwijkend gedrag vertoont. Om de structuurwaardes af te stemmen op het nieuwe gedrag van de hen, worden de nodige investeringen in de fabriek in Barneveld gedaan. Voor topprestaties van de leghennen is immers een messcherpe kwaliteit voer nodig. De investeringen in de pluimveevoerfabriek zijn gericht op de productie van een uniform structuurvoer.

Niet te fijn, niet te grof

Afbeelding: schema_productie pluimvee

Met de aanpassingen wordt het aandeel te fijne en te grove delen verlaagd. Naast het enkelvoudig walsen dat al langere tijd gebeurt in Barneveld, wordt nu ook een gedeelte van de grondstoffen bewerkt om de fijne delen extra te binden en van bepaalde grondstoffen worden de fijne delen met een speciale techniek extra afgezeefd. De bewerkingen resulteren in een uniform scherp structuurvoer waarbij iedere hen de juiste nutriënten binnenkrijgt. Het voer sluit naadloos aan op de behoefte van de hen. Dit zorgt voor een hen in balans, met een goede darmgezondheid en een hoge weerstand. Voor de pluimveehouder resulteert dit in een maximaal presterende hen.

Zie hier de film over hoe het voer gemaakt wordt in onze pluimveevoerfabriek: 

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route