Menu

Financieel risico onbehandelde hennen de baas

Financieel risico onbehandelde hennen de baas

Het houden van hennen met hele snavels neemt meer risico’s met zich mee dan wanneer de hennen behandeld worden. Schothorst Feed Research onderzocht het effect van voeders op de prestaties van behandelde en onbehandelde hennen. Uit dit onderzoek zijn verschillen naar voren gekomen tussen behandelde en onbehandelde hennen die vergelijkbare standaardvoeders kregen. In dit artikel maken we de verschillen en de risico’s financieel inzichtelijk.

Het onderzoek van Schothorst Feed Research toonde aan dat bij onbehandelde leghennen tot een leeftijd van 80 weken de voeropname gemiddeld 12,5 gram per dag hoger is. De uitval bij deze leghennen laat ook een verschil zien van +4,9% op 68 weken. Daarnaast is de leg van onbehandelde leghennen 0,8% lager dan van de behandelde leghennen. Dit alles leidt tot een verlaging van het aantal eieren POH. Doorberekend naar een leeftijd van 80 weken is het verschil minimaal 13 eieren POH minder. Het ei-gewicht is bij onbehandelde dieren gemiddeld 1 gram hoger. Dit verklaart voor een klein gedeelte de hogere voeropname. Als de eieren op NOP-basis worden verkocht kan dit ten gunste zijn van de opbrengst. Maar worden de eieren per stuk verkocht, dan kan het nadeliger uitpakken. Zo zorgt het hogere voerverbruik voor hogere kosten en het grotere aantal 2e-soort-eieren voor een verlaging van de opbrengsten.

Financieel risico onbehandelde hennen
Klik op de tabel om te vergroten

De cijfers
De tabel laat zien hoe de technische resultaten financieel uitpakken. Als basis zijn de gemiddelde resultaten van behandelde witte scharrelleghennen genomen (Bron: LegManager, gemiddelde resultaten alle voerfabrieken). Er is uitgegaan van 40.000 opgezette leghennen en een ei-prijs van € 0,06. Voor een bedrijf met 40.000 scharrelhennen vertaalt het financiële risico (van het houden van onbehandelde hennen) zich naar een verminderde opbrengst van ruim € 60.000 per jaar. Hierbij is uitgegaan van het verschil in technische resultaten dat uit het onderzoek van Schothorst Feed Research naar voren kwam. In dit bedrag zijn de risico’s van het eerder ruimen van de leghennen niet meegenomen. Door een langere leegstand komen er geen inkomsten binnen, maar moeten de vaste kosten wel betaald worden.

Hoe kunt u het risico verlagen?
Ons advies: zorg voor robuust opgefokte hennen en voorzie ze van Zuiver Voer. Een fitte hen uit de opfok is de basis voor een gezond koppel. Investeer daarom in de hen en overleg met uw leverancier hoe dit bereikt kan worden. AR heeft een premix ontwikkeld die de risico’s in de opfok verlaagt. De gezondheid van de hennen wordt extra ondersteund. De resultaten van deze opfokpremix laten in de praktijk duidelijk positieve verschillen zien. Zo zijn de hennen bij afleveren zwaarder en uniformer en hebben ze een beter verenkleed.

Een goede opstartfase
Voor een goede opstart kiezen veel klanten van AR voor de Flora-reeks. Tijdens de leg resulteert dit in een veilige start. De Flora-reeks legt de basis voor gezonde goed ontwikkelde leghennen. Als bijkomend voordeel zien we dat op dit moment de technische resultaten van onbehandelde hennen niet onder hoeven te doen voor die van behandelde leghennen.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over hoe u het risico kunt verlagen? Neem dan gerust contact op met Henno van den Bruinhorst, telefoon 06-55334277 of e-mail. Meer informatie over ons assortiment en Zuiver Voer kunt u vinden op de pagina 'Legpluimvee'.

Gerelateerde artikelen
Deeltjesgrootte van invloed op prestaties onbehandelde hen
Zorgeloos onbehandelde hennen houden
Verhoog de productieprestatie van onbehandelde hennen
Onbehandelde snavel vereist extra aandacht