Menu

Wijzigingen KAT per 1 april 2019

12-6-2019
Wijzigingen KAT per 1 april 2019

Per 1 april 2019 moeten er in de KAT-databank aanvullende gegevens vastgelegd worden en moet er extra onderzoek uitgevoerd worden. AR is Hosowo-gecertificeerd en kan deze hygiëne- en waterbemonstering voor u uitvoeren.

Aanvullende gegevens
Naast de eier- en voermeldingen en de aan- en afvoer van de hennen moeten vanaf 1 april de volgende gegevens verwerkt worden:

  • Desinfectiemiddelen
  • KAT-ID van het opfokkoppel
  • Salmonella-uitslagen

Extra onderzoek
Vanaf 1 april moet er iedere ronde een hygiënogram genomen worden in plaats van één keer per twee rondes. Dit om te controleren of de reinigings- en ontsmettingsmaatregelen effectief zijn geweest. Verder moet er, ongeacht of het bron- of leidingwater is, vanaf nu één keer per legronde een microbiologisch onderzoek uitgevoerd worden per stal. Monstername moet aan de drinklijn plaatsvinden. AR is Hosowo-gecertificeerd en kan deze hygiëne- en waterbemonstering voor u uitvoeren.

Hygiëneprotocol
In uw hygiëneprotocol moet ook worden opgenomen hoe omgegaan moet worden met de dieren. Dit protocol moet goed zichtbaar worden opgehangen en bekend zijn bij de medewerkers. In de KAT-criteria was vastgelegd dat de noodstroomaggregaat regelmatig getest moet worden, dit is nu gespecificeerd in minstens ieder half jaar.

Inrichting stal en scharrelruimte
De scharrelruimte mag niet verhoogd worden aangebracht. Stalinrichtingen met automatisch afsluitbare onderdelen (en welke het zodoende verhinderen dat de dieren het volièresysteem verlaten) moeten door de pluimveehouder ten laatste na de gewenningsfase worden verzegeld. De verzegeling moet zo geplaatst worden dat automatisch afsluiten van de inrichting niet meer mogelijk is. Voor nieuwe aanmeldingen, ombouw en modernisering van bestaande systemen is Big Dutchmann Natura 60/70 en Salmet HighRise 1 niet meer toegestaan. Voor nieuwe aanmeldingen en nieuwbouwstallen voor vrije-uitloophouderij is sinds 1 juni 2006 en voor biologische houderij sinds 1 augustus 2010 een koude scharrelruimte (wintergarten) verplicht. Deze dient qua oppervlakte 50% te bedragen van de bruikbare stalvloeroppervlakte (gedeelte binnen de stal). Dit betekent minstens 1 m2 voor 36 dieren bij vrije uitloop en minstens 1m2 voor 24 dieren bij biologische houderij.

Klik hier voor de KAT-handleiding leghennenbedrijven.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route