Menu

Voerstrategie pluimvee

3-4-2020
Afbeelding: Zo doet u dat onbehandelde hennen managen

Voeding is een belangrijke schakel in het rendement bij leghennen. Daarbij gaat het niet alleen om het aanbieden van de juiste nutriënten, het is ook belangrijk dat de nutriënten in de goede verhouding in de leghen terechtkomen.

AR is continu bezig om de behoeften van leghennen goed in te schatten. Deze behoeften moeten vertaald worden naar de juiste nutriënten en grondstoffen. Op basis van deze eisen aan nutriënten en grondstoffen worden onze Structomix-voeders samengesteld. De grote uitdaging is om deze met zorg en met twee cijfers achter de komma geformuleerde samenstellingen ook zo in de leghen te krijgen.

Voerstrategie

Onder voerstrategie verstaan wij dus het juiste voer bij de juiste kip zien te krijgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de rangorde van kippen, selectieve voeropname en ontmenging. Een veel toegepaste strategie is blokvoedering.

Blokvoedering

Onder blokvoedering verstaan wij het in meerdere blokken aanbieden van voer. Een blok bestaat meestal uit twee voerbeurten waar een korte tijd (maximaal een uur) tussen zit.  Tijdens de eerste voerbeurt van het blok hebben de sterke kippen de kans om voer op te nemen en wanneer die uitgegeten zijn, kunnen de minder sterke kippen tijdens de tweede voerbeurt van het blok eten. Afhankelijk van het voersysteem worden er meestal twee voerblokken gemaakt. Het tijdstip van het voerblok hangt af van het tijdstip wanneer de voerbak leeg is.

Goed leren vreten

Wanneer op basis van deze blokvoedering een goede voerstrategie wordt ontwikkeld resulteert dit in een goede voeropname omdat de kippen gretig zijn en daardoor goed leren vreten. Doordat kippen gretig zijn, vindt er minder selectieve opname plaats. Verder krijgen alle kippen de kans om voldoende goed voer op te nemen, waardoor ook de kippen die onderaan in de rangorde staan goed kunnen produceren. Kortom: een goede managementmaatregel om het maximale rendement uit de leghen en uit het voer te halen. Het ontwikkelen van deze voerstrategie kan voor elke stal weer anders zijn, doe dit dan ook in goed overleg met uw specialist.