Menu

Uniformiteit nog beter met nieuwe zeef

22-12-2017
Uniformiteit nog beter met nieuwe zeef

AR is altijd op zoek naar manieren om de eigenschappen én de benutbaarheid van het voer te verbeteren. De recent geplaatste nieuwe zeef in de fabriek in Barneveld kan de fijne delen nog beter afzeven dan de oude zeef. Dit resulteert in een nog uniformer voer.

Naast het afzeven van te fijne delen kan deze installatie ook de te grove delen afzeven. Deze kunnen daarna weer specifiek behandeld worden om tot de ideale deeltjesgrootte te komen.

Specifieke bewerkingen
De nieuwe zeef geeft de tweede pijler van onze Zuiver Voer-filosofie een extra dimensie. Naast het enkelvoudig walsen kan iedere grondstof nu meerdere specifieke bewerkingen krijgen om zo de ideale deeltjesgrootte te bereiken. Na het mengen van deze grondstoffen ontstaat een uniform mengsel: Structomix. Dit mengsel heeft een minimaal aandeel te fijne en te grove delen. De toepassing van de nieuwe zeef resulteert in een constante kwaliteit van de Structomixvoeders.

Waarom uniform voer?
Uniform voer voorkomt selectief pikken. Dit is vooral van belang bij hennen met hele snavels. Met uniform voer krijgen alle hennen alle nutriënten binnen en is er bijvoorbeeld geen wisselende kalkopname. Met Structomix wordt het voer bovendien geleidelijk opgenomen. Hierdoor krijgen de leghennen alle grondstoffen op het juiste moment en in de juiste verhouding binnen. Een ideale balans van nutriënten draagt bij aan de weerstand van de hen, het aantal (eerste soort-)eieren poh en een goede schaalkwaliteit.

Minder voer nodig
Het specifiek bewerken van grondstoffen brengt ook financiële voordelen met zich mee. Doordat de eigenschappen van de grondstoffen beter tot hun recht komen heeft de kip minder voer nodig om goed te produceren. Dit zie je terug in een scherpe voederconversie of een lage voeropname per ei. De hennen zijn beter in balans. Door deze gezonde basis hoeven er minder dure toevoegingen ingezet te worden. Vezels worden in het productieproces zo bewerkt dat het belangrijkste onderdeel intact blijft en de ruwe celstofbron de vertering extra ondersteunt. Dit draagt sterk bij aan de gezondheid van de kip.