Menu

Tips voor pluimvee

5-2-2021
Afbeelding: Witte onbehandelde hennen in stal

Kippen kunnen redelijk goed tegen kou. Het kost wel meer energie voor de kippen. Een van de grootste risico’s van kou is dat dieren tocht ervaren en hierdoor ziek worden. Hieronder tips om te zorgen dat kippen minimaal last van de kou krijgen.

Algemeen

 • Probeer kieren rond deuren en uitloopschuiven zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Voorkom dat drinkleidingen bevriezen, vergeet hierbij ook de Wintergarten niet.
 • Zorg voor voldoende strooisel zodat het strooisel niet nat wordt en aankoekt.
 • Zorg ervoor dat de mest voor de koude dagen is afgedraaid. Zo voorkom je ammoniak in de stal en dat de mestbanden weigeren met afdraaien.

Klimaat

 • Zorg dat de kippen 's nachts niet in een koude luchtstroom zitten. Ook mag de koudere zware lucht niet direct op de dieren vallen.
 • Zorg voor voldoende warmte in de stal zodat ingaande lucht opgewarmd kan worden.
 • Pas op met het verlagen van de streefwaarde van de stal. Dit zorgt ervoor dat er warmte uit de stal wordt geventileerd wat niet wenselijk is. Kijk daarom kritisch naar de minimumventilatie. Wanneer de minimumventilatie verlaagd wordt, wordt de warmte wel in de stal gehouden. Omdat koude lucht meer zuurstof bevat, kan de minimumventilatie wel tijdelijk verlaagd worden naar 0,5 m3/kg kip. Let erop dat er voldoende CO2 en NH3 afgevoerd worden. De minimumventilatie voor een stal van 10.000 kippen van 1,7 kg wordt dan: 8.500 m3.
 • Voorkom dat er lucht kouder dan 17/18°C onder de kippen geblazen wordt via mestbandbeluchting, luchtmengkast of warmtewisselaar. Soms is het beter om deze uit te zetten wanneer de temperatuur onder de 17/18°C komt.
 • Loop alle inlaatventielen na of ze niet te ver openstaan, controleer dit bij de minimumstand van de kleppen. Controleer ook bij deze minimumstand of de lucht niet op de kippen valt.

Voer

 • Bij een lagere staltemperatuur hebben de hennen meer energie nodig. Dit kan leiden tot een hogere voeropname. Als er langdurig sprake is van lage temperaturen kan er extra energie in de vorm van vet toegevoegd worden.

Opstart jonge hennen

 • Warm de stal op voordat de hennen komen. Het is niet alleen belangrijk dat de staltemperatuur hoog genoeg is, maar ook dat de stalinrichting voldoende opgewarmd is. Begin dus op tijd met verwarmen. In een opgewarmde stal kan ook het ontsmettingsmiddel goed zijn werk doen.

Meer weten?

Neem gerust contact op met uw voorlichter voor meer informatie.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route