Menu

Structurele aanpak bloedluis is een uitdaging

3-4-2020
Afbeelding: Witte onbehandelde hennen in stal

In een koppel leghennen kan de bloedluis veel schade aanrichten. Ook leidt het tot economische schade door slechtere technische resultaten en de kosten van bestrijding.

Door de dagelijkse onttrekking van bloed kan bloedarmoede ontstaan en kunnen de dieren verzwakken. Ook worden zij vatbaarder voor ziekteverwekkers als E-coli.

Ontwikkeling bloedluis

De bloedluis ontwikkelt zich het snelst bij een temperatuur boven 25 graden Celsius en een hoge luchtvochtigheid (>70%). De omstandigheden in de pluimveestallen zijn dus ideaal voor een snelle toename van de hoeveelheid bloedluis. Ook tijdens de winterperiode blijven de bloedluizen zich voortplanten, al gaat de cyclus dan wel langzamer dan in de zomer.

Combineren van maatregelen

Voor een goede behandeling van de bloedluis is een structurele aanpak nodig. Dit kan door zowel tijdens de leegstand als in de ronde te behandelen. Door het combineren van maatregelen in de leegstand en tijdens de ronde kan de bloedluispopulatie onder controle gehouden worden. Daarbij blijft het natuurlijk belangrijk om de bloedluispopulatie goed te monitoren. Dit kan door zelf kritisch te kijken, maar er zijn ook hulpmiddelen voor in de vorm van bloedluisvallen.
 

Methodes om bloedluis te bestrijden

De behandeling van bloedluis kan op de verschillende manieren: fysisch, fysiologisch, biologisch en chemisch.

Fysisch:

  • Hittebehandeling: dit kan alleen tijdens leegstand, door de stal gedurende een aantal dagen te verwarmen tot 60 graden.
  • Silica: de silica kan als poeder of vloeibare vorm worden aangebracht. De effectiviteit van de behandeling hangt af van een goede aanbrenging van het product.

Fysiologisch:

  • Middelen die via het bloed van de hen de levenscyclus van de bloedluis beïnvloeden.

Biologisch:

  • In de natuur zijn natuurlijke vijanden aanwezig zoals tempexkevers en roofmijten.

 

Chemisch:

 

  • Er zijn een aantal middelen beschikbaar via de dierenarts.

Voor een structurele aanpak van bloedluis is de leegstandsperiode belangrijk. Verder blijkt dat een combinatie van behandelingen het meest effectief is. Maak daarom aan het eind van de ronde een plan om de bloedluis structureel te behandelen. Doe dit gezamenlijk met de dierenarts en uw pluimveespecialist, zodat er een gedegen en effectieve aanpak kan worden gerealiseerd.