Menu

“Splitfeeding is meer dan twee voersoorten aanbieden”

2-7-2018
Aantal pluimveehouders bekijken de stal met het splitfeeding-systeem

Ruim zestig pluimveehouders bezochten de kennisbijeenkomst splitfeeding die AgruniekRijnvallei (AR) afgelopen vrijdag organiseerde op het pluimveebedrijf van de familie Klaassen in Barneveld. Uit de lezingen kwam naar voren dat splitfeeding meer is dan twee voersoorten aanbieden. Verteringssnelheid, de juiste calciumbronnen en voertijden zijn erg belangrijk. 

Wat is Splitfeeding?

Splitfeeding houdt in dat er twee voersoorten gevoerd worden, een ochtend- en een middagvoer. Hierbij is het ochtendvoer geoptimaliseerd voor eiwitproductie. Het voer bevat vooral goed verteerbare amino- en vetzuren en een hoog energiegehalte. Het middagvoer is speciaal voor de eischaalvorming samengesteld. Met splitfeeding wordt bespaard op energie en fosfor in het voer en daarmee op voerkosten.

Inzichten in splitfeeding

Na de ontvangst was het woord aan Stefan Regelink, nutritionist bij AR. Hij vertelde dat AR al twee jaar bezig is met dit concept. “Het begon met oriëntatie, kennisontwikkeling en vertalen naar de Nederlandse praktijk. Hierbij kwam AR erachter dat splitfeeding meer is dan twee voersoorten aanbieden. Juist bij splitfeeding zijn verteringssnelheid en de juiste calciumbronnen erg belangrijk. Deze inzichten hebben we in ons splitfeeding-concept verwerkt met zichtbaar resultaat. Door onze adviestool kunnen we tevens de beste voertijden voor splitfeeding bepalen. In de afgelopen jaren heeft AR ervaren dat voertijden zeer bepalend zijn voor het succes.” Stefan legde uit dat een hen in de ochtend het ei-eiwit produceert en in de middag en nacht vooral bezig is met schaalvorming. 

Meer eerste soort eieren

“Het grootste voordeel zit echter in meer eerste soort eieren”, aldus Stefan. Hij onderbouwde dit met cijfers van een praktijkproef met biologische hennen. In deze proef werden 2-4% meer eerste soort eieren geraapt in week 50 tot 80. Het voordeel van voerkostenbesparing en verhoogde eier-opbrengst komt per 10.000 hennen per ronde neer op € 2.200 voor Freiland tot € 4.400 voor biologisch. 

Biologische leghennen

De familie Klaassen heeft de stal met verrijkte kooien omgebouwd voor het houden van biologische leghennen. De kooi is uit de stal gehaald en er is een volière-systeem in geplaatst. Aan de zijkant van de stal is een wintergarten gebouwd waarnaast nog voldoende ruimte is voor de uitloop naar buiten. Het voersysteem is speciaal ontwikkeld voor splitfeeding. Het zorgt ervoor dat het ochtend- en middagvoer eenvoudig te managen is zodat de hennen het voer op het juiste moment opnemen.

Speciaal voersysteem

Bij splitfeeding moeten twee voersoorten gevoerd kunnen worden en komt de verhouding tussen deze soorten vrij secure. “Het voersysteem moet hier wel op ingericht worden”, aldus Wilbert Boon van Boon Agrosystems. “Er zijn minimaal twee voersilo’s en een weger nodig.” In de stal van Klaassen heeft Boon Agrosystems in samenwerking met De Nijborg Agri het voersysteem speciaal ingericht voor splitfeeding. Boon lichtte het systeem toe tijdens de bijeenkomst. Het bedrijf van de familie Klaassen heeft vier voersilo’s, twee voor iedere voersoort. Hierdoor komen silo’s makkelijk leeg en is Klaassen flexibel met voerbestellen. Er is één weger opgesteld die de verschillende voeders kan afwegen. Vervolgens zijn er twee voorraadbunkers geplaatst met ieder een aparte vijzel naar de stal. Hierdoor hebben beide voersoorten een eigen vijzel en kan er geen restvoer van de avond achterblijven wat met het ochtendvoer gedoseerd wordt.