Menu

Hoge temperaturen vragen om maatregelen bij pluimvee

6-7-2018
Bruine hennen buiten onder een boom

Beperk hittestress bij pluimvee door vóór, tijdens en na een hitteperiode de juiste maatregelen te treffen. Het voer van AR voorziet de hennen van extra elektrolyten en ondersteunt de levers tijdens hoge temperaturen.

Vóór de hitteperiode:

 • Zorg voor voldoende ventilatiecapaciteit. Houd voor de maximale ventilatie een minimale capaciteit aan van 3,6 m3 per kg lichaamsgewicht. Controleer van tevoren of er voldoende capaciteit aanwezig is en controleer of alle ventilatoren werken.
 • ’s Avonds kan het snel afkoelen, vooral bij onweersbuien. Voorkom dat het ventilatiesysteem de koude lucht te snel de stal in trekt. Stel de streeftemperatuur op minimaal 20˚C met een bandbreedte van minimaal 5 graden.
 • Controleer de werking van de voelers in de stal. Let op waar ze hangen. De voelers horen niet te dicht bij de kippen te hangen en niet in de binnenkomende lucht.
 • Zorg ervoor dat luchtinlaten, ventilatoren en kokers schoon zijn. Knip eventuele beplanting langs de stal op tot de inlaat.
 • Zorg voor een goed functionerend alarm en een noodstroomaggregaat. Denk ook aan de alarmeringsapparatuur. Vervang de batterij of laad hem op.

Tijdens de hitteperiode:

 • Begin één dag voordat de hittestress verwacht wordt met het verstrekken van vitamine C via het drinkwater. Vitamine C beschermt weefsels tegen stress die ontstaat doordat de kippen hun warmte niet goed kwijt kunnen. De dosering voor leghennen is 250 gram/1.000 liter drinkwater. Deze dosering geldt voor pure vitamine C, droog product. Maak niet teveel van tevoren aan. Na vier uur neemt de werking af. Er zijn ook mengsels van vitamine C beschikbaar. Houd daarvan de aanbevolen hoeveelheid aan. Deze mengsels kunnen vaak langer aangemaakt klaarstaan, maar zijn vaak ook iets duurder.
 • Wanneer de warme periode langer aanhoudt of de staltemperatuur boven de 30˚C komt, kunt u naast vitamine C een elektrolytenmix toevoegen aan het drinkwater. Elektrolyten zorgt ervoor dat de kip niet gaat verzuren als ze gaat hijgen. Er zijn meerdere producten met elektrolyten verkrijgbaar. De dosering is sterk afhankelijk van het product.
 • Het is belangrijk om deze producten via het drinkwater te verstrekken omdat  pluimvee bij hogere temperaturen mogelijk minder gaat vreten en meer gaat drinken.
 • Verhoog de streefwaarde tijdelijk naar minimaal 21˚C, ‘s nachts mag dit zelf 1 graad hoger zijn.

Na de hitteperiode:

 • Verstrek extra mineralen en vitaminen via het drinkwater of door het voer. In het voer kan 0,25% Vitaspor Poultry ingezet worden. Dit is een combinatie van meerdere vitaminen, spoorelementen en mineralen.
 • Zorg ervoor dat na de warme dagen de voerbak eenmalig extra leeg wordt gevreten.
 • Reinig de waterleiding na het gebruik van vitaminen en elektrolyten.
 • Controleer extra op de aanwezigheid van bloedluizen. Zij vermeerderen zich sneller tijdens warme perioden.

Vragen of meer weten?
Neem dan gerust contact op met een van onze pluimveespecialisten.