Menu

Laatste nieuws

1
Veesaldokaart in Lay-Insight 25-9-2019

Bent u pluimveehouder en maakt u gebruik van het managementprogramma Lay-Insight van Porphyrio? Dan kunt u sinds kort een rapport pluimveerechten (veesaldokaart) uitdraaien. Hiermee kunt u berekenen hoeveel pluimvee-eenheden er nodig zijn voor dit jaar en na afloop van het jaar voor het gemiddelde a...

1
Hoge temperaturen vragen om maatregelen bij pluimvee 20-6-2019

Beperk hittestress bij pluimvee door vóór, tijdens en na een hitteperiode de juiste maatregelen te treffen. Het voer van AR voorziet de hennen van extra elektrolyten en ondersteunt de lever tijdens hoge temperaturen. Vóór de hitteperiode: Zorg voo...

1
Wijzigingen KAT per 1 april 2019 12-6-2019

Per 1 april 2019 moeten er in de KAT-databank aanvullende gegevens vastgelegd worden en moet er extra onderzoek uitgevoerd worden. AR is Hosowo-gecertificeerd en kan deze hygiëne- en waterbemonstering voor u uitvoeren. Aanvullende gegevens Naast de eier- en voermeldingen en de aan- en afvo...

1
Criteria van marktconcepten bij vleeskuikens 24-5-2019

Ook bij vleeskuikens zijn er verschillende marktconcepten, waaronder het 1 en 2 ster Beter Leven keurmerk en biologisch. Naast een verschil in de opbrengstprijs heeft ook elk concept zijn eigen regels waaraan de vleeskuikenhouder moet voldoen. In dit artikel worden de verschillende criteria op een r...

1
Eenvoudig inzicht in resultaten met Lay-Insight 29-4-2019

In het najaar van 2018 heeft AR het managementsysteem Lay-Insight geïntroduceerd. Inmiddels maakt een groot deel van onze legpluimveeklanten gebruik van dit programma om inzicht te krijgen in de data op het bedrijf. Met Lay-Insight kunnen gegevens automatisch verzameld worden (dagelijks) of ...

Pagina:
12345678910
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route