Menu

Meer melkeiwit bij geiten

1-9-2017
Meer melkeiwit bij geiten

Het sturen op melkeiwit kan zeer bepalend zijn voor de melkprijs. Met de Geitenbrok AR Amino Plus (24867BR5) kan op melkeiwit gestuurd worden. Dit blijkt uit een proef die AR heeft uitgevoerd.

Resultaten proef
Tijdens de proef is gedurende 4 maanden een koppel geiten gevolgd. Met een nulmeting is gekeken naar de prestaties van de koppel bij het huidige rantsoen. Vervolgens is halverwege de maand mei de Geitenbrok AR Amino Plus gevoerd. Door het warme weer in deze periode zakten de eiwitgehaltes. Deze zijn echter vergeleken met 50 melkgeitenbedrijven uit dezelfde periode. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat de afname van melkeiwit bij de koppel met Geitenbrok AR Amino Plus minder was. In de nulmeting had de koppel geiten een lager melkeiwit dan de referentie. Bij het voeren van de Geitenbrok AR Amino Plus zaten de geiten boven de referentie (zie grafiek 1).

Rekentool
AR heeft een rekentool waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt of Geitenbrok AR Amino Plus voor uw bedrijf interessant is. Afhankelijk van de uitbetalingsprijs kan dit voer een extra bedrijfsopbrengst van € 8.000 tot 13.000 opleveren voor een bedrijf met 1.000 melkgeiten en 3 kg melk per geit per dag. In de Uniek die in het najaar verschijnt kunt u meer lezen over deze proef. Ook kunt u contact opnemen met een van onze geitenspecialisten.