Menu

Tips voor succesvol inkuilen van de eerste snede 2021

19-5-2021

Richard ter Beek, onze verkoopleider rundvee, geeft je in deze video tips voor het succesvol inkuilen van de eerste snede. Denk hierbij aan het drogestofgehalte, de haksellengte en bemesting. Maak voor 21 mei nog gebruik van de Ecosyl koelekuilenactie 10 + 2 en haal meer melk uit ruwvoer.

Toegevoegde waarde Ecosyl 50/100 in uw graskuil

  • Versnelde verlaging van pH in de kuil door de toevoeging van MTD/1 melkzuurbacteriën
  • Versnelde en betere conservering van uw kuil
  • Behoud van voederwaarde en eiwit door een snellere conservering
  • Een smakelijker kuil met een betere opname door de koe