Menu

Regels voor het scheuren van grasland

29-7-2021
Regel voor het scheuren van grasland

Voor het scheuren van grasland zijn er een aantal punten van belang. 


Klei- en veengrond
Op klei- en veengrond mag u grasland scheuren tot 15 september. U mag deze grond dan niet bemesten met een stikstofhoudende meststof. Wilt u wel bemesten met een stikstofhoudende meststof dan moet u een scheurmonster aanvragen en aantonen dat de stikstofwaarde in de grond laag is.

Zand- en lössgrond
Op zand- en lössgrond mag er van 1 juni tot 31 augustus grasland gescheurd worden. U moet zich wel aanmelden. Verder rekent u met een korting van 50 kilogram stikstof per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. Ook hoeft u die percelen niet meer te bemonsteren na het scheuren. Voor het aanmelden kunt u de volgende link gebruiken: Grasland vernieuwen - Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl

Voor actueel regelgeving kunt u altijd de site van RVO raadplegen: Grasland scheuren | RVO.nl | Rijksdienst