Menu

Onkruidbestrijding weiland

30-6-2021
Onkruidbestrijding weiland

In het voorjaar was onkruidbestrijding in grasland maar beperkt mogelijk. Vanwege de groeizame omstandigheden zou u op dit moment alsnog een onkruidbestrijding kunnen uitvoeren.

Wij zien op de verschillende percelen de onkruiddruk toenemen. Onkruiden zoals zuring, boterbloem, akkerdistel en herderstasje steken nu de kop op. Beoordeel uw percelen en kijk wat er mogelijk is. Voor een goede bestrijding van zuring dient er voldoende blad aanwezig te zijn om het middel goed op te kunnen nemen.

  • Advies zuringbestrijding: 1,5 liter Tapir + 0,3 liter Starane Top
  • Advies eerstejaars grasland: 1,5 liter Tapir + 1,5 liter Jepolinex Pro
  • Advies meerjarig grasland: 1,5 liter Tapir + 2 liter Cirran