Menu

Mais met stokbonen: interessant gewas of hype?

24-3-2021
Mais met stokbonen: interessant gewas of hype?

Afgelopen jaar hebben wij proeven gedaan met de teelt van mais met stokbonen. De uitkomsten van de proeven waren erg positief. Wij hebben meer dan 20% eiwitverhoging gerealiseerd. Dit biedt aan de voedingstechnische kant veel voordelen.

Aandachtspunten mais met stokbonen.

De grondbewerking van mais met stokbonen is hetzelfde als bij alleen mais. Wat betreft de bemesting zou er tot 5% minder stikstof gebruikt kunnen worden. De onkruidbestrijding vindt plaats voor opkomst/na zaai. Na de onkruidbestrijding kan de plant gaan groeien. Voor mais met stokbonen gelden dezelfde regels voor vanggewas als alleen mais. De oogst kan gedaan worden met een standaard maishakselaar.