Menu

Kaliumbemesting in mais

11-3-2021
Kaliumbemesting in mais

Als we naar de kalibemesting kijken is het van belang dat er een evenwichtsbemesting wordt uitgevoerd. Per ton drogestof onttrekt snijmais ongeveer 17 kilo K2O. Dit wordt deels aangevoerd door drijfmest, maar meestal is dit niet voldoende. Ons advies is daarom om na zaai Kali 60 of Kornkali bij te strooien. Zo zorgt u ervoor dat de mais voldoende kali heeft voor een goede opbrengst. Een maisplant met voldoende kali heeft ook nog een efficiëntere waterbenutting. Voor advies over kaliumbemesting in mais kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Bemesting maisland met de Maismaster Pro 35-0+Zn+B

AR heeft een breed pakket aan Maismasters beschikbaar voor rijenbemesting in de mais. Een voorbeeld hiervan is de Maismaster Pro 35-0 met borium en zink. Maismaster Pro 35-0+B+Zn bevat 60-65% traag werkende stikstof, hierdoor komt de stikstof beschikbaar als de plant deze nodig heeft en als zijn groeispurt begint. Tevens bevat deze meststof 35-40% snel beschikbare stikstof die ervoor zorgt dat het maisplantje makkelijk kan starten. Tevens is het mogelijk de Maismaster Pro tot 200 kg in de rij te geven door de extreem lage zoutindex van deze kunstmest. Hierdoor is het mogelijk om 200 kg in de rij te geven zonder zoutschade in het gewas te veroorzaken.

Borium en zink

In de teelt van mais zorgt borium voor een goede kolfzetting. Met de Maismaster Pro wordt er voldoende borium gegeven om aan de boriumbehoefte van de mais te voldoen. Ook bevat deze maismaster zink. Zink zal niet nodig zijn op alle grondsoorten, maar alleen op de gronden waar het beperkt voorkomt. De afbeelding hieronder laat de beschikbare zink zien per regio.