Menu

Kalibemesting ook van belang voor de tweede snede

2-5-2022


Bemestingsvoorbeeld
In onderstaande tabel ziet u een bemestingsvoorbeeld voor de tweede snede met Nutramon of met Grasmest AR Kalium.

Bemesting Kg Kosten/100 kg Kosten/ha
Nutramon KAS 200 € 92,64 € 185,28
Grasmest AR Kalium 270 € 80,80 € 218,16


De meerkosten per hectare bedragen € 32,88. De meeropbrengsten zijn 2.000 kg/ds x 1.09= 180 kg ds/ha. Bij een prijs van € 0,23 per kg/ds brengt dit € 41,40 extra op per hectare. Dit is een saldo van € 8,52 extra per hectare door de Grasmest AR Kalium te strooien. Strooi dus de Grasmest AR Kalium voor het beste rendement van uw land en de beste kwaliteit ruwvoer in de kuil.