Menu

Doorzaaien met klaver

14-4-2022
Doorzaaien met klaver

De makkelijkste manier om klaver in het grasland te krijgen is door bij inzaai van nieuwe percelen het graszaad te mengen met klaver. Doorzaaien van klaver is lastiger, maar soms wel mogelijk.

Let bij doorzaaien op de volgende punten:

 • Bodemtemperatuur moet hoog genoeg zijn, doorzaaien na de 1e snede of in de nazomer heeft de voorkeur.
 • Streef naar een minimale pH van 5,6.
 • Voer zo nodig eerst een onkruidbestrijding uit.
 • Hark met een wiedeg slechte grassen, onkruiden en mossen (viltlaag) uit de zode.
 • Meng het klaverzaad met 10 tot 15 kg graszaad om een goede verdeling te krijgen.
 • Vocht is essentieel voor de kieming en doorgroei van de klaver; beregen indien nodig.
 • Zorg na doorzaaien voor lichte maaisnedes of weidesnedes om de klaver licht te geven en te kunnen laten uitgroeien.

Klavermengsels
Over het algemeen gebruiken we bij weidepercelen witte klaver en bij maaipercelen rode klaver. We adviseren om gebruik te maken van een klavermengsel voor risicospreiding, hogere opbrengst en betere standvastigheid. We hebben twee klavermengsels:

 • Weide Klavermix (ProRhizo): 20% witte weideklaver / 50% witte cultuurklaver / 30% rode klaver
 • Maaien Klavermix (ProRhizo): 70% rode klaver / 30% grootbladige witte klaver.

De witte klaver in de Maaien Klavermix zorgt voor een betere klaverbezetting en standvastigheid, ook op de kopakkers en in de rijsporen.

Klaver met ProRhizo
DLF gaat vanaf nu alle klavers behandelen met ProRhizo, een kalkcoating met Rhizobium. De kalkcoating zorgt voor een betere vestiging van de plant wanneer de pH-waarde van de grond niet optimaal is. De Rhizobium-bacterie leeft in symbiose met de plant en brengt de stikstofbinding op gang. De ProRhizo zaadcoating zorgt voor een betere aanslag en snellere vestiging. Met als resultaat een hogere productie. Het geeft bovendien een besparing op de kunstmestkosten.

Zaaiadviezen
De optimale zaaidiepte voor klaver bedraagt 0,5 – 1,0 cm (maximaal 1,5 cm). Voorkom ontmenging in de zaaibak.

Zaaihoeveelheden:

 • Witte klaver (ProRhizo): 3-4 kg/ha
 • Rode klaver diploïd (ProRhizo): 4-5 kg/ha
 • Rode klaver tetraploïd (ProRhizo): 6-7 kg/ha