Menu

Schimmeldruk

4-10-2021
Schimmeldruk

De afgelopen weken zijn er vragen binnengekomen over de verschillende verschijnselen van schimmeldruk zowel in planten, struiken als op het gazon.

Dit jaar was een zeer groeizaam jaar door de hoeveelheid neerslag die wij in het seizoen hebben gehad.  Dit is positief voor de ontwikkeling van de planten en struiken maar ook de schimmels gedijen hier zeer goed bij. Nu het najaar in zicht is gekomen duurt het relatief langer voordat het opgedroogd is en komen in deze periode ook meer dauwnachten voor. Hierdoor kunnen de schimmels zich beter ontwikkelen.

Bij buxushagen wordt buxustaksterfte waargenomen. Dit is een schimmelziekte die onder vochtige en groeizame omstandigheden veel schade aan kan richten. Er ontstaan dan zwarte plekjes op de jonge bladeren die daarna een lichtere ring vertonen. De schimmel overwintert in afgevallen blad en aangetaste twijgen. De sporen worden vervolgens verspreid door regenwater en besmet plantmateriaal. Belangrijk is om de afgevallen bladeren en aangetaste twijgen te verwijderen. Om de buxus te stimuleren is het raadzaam om de voedingsvoorziening optimaal te houden. Als er lichte aantasting is dan kunt u eventueel een fungicidebespuiting uitvoeren.

Golfbanen proberen de greens en fairways zo schimmelvrij mogelijk te houden. Er worden hier en daar Dollarspot-aantastingen waargenomen wat niet gewenst is op golfbanen. Hiervoor geldt ook dat de schimmel met vochtige omstandigheden voor aantastingen kan zorgen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat het gras snel opdroogt, belucht wordt en de groeiomstandigheden voldoende zijn maar niet te uitbundig. Een middel dat zeer goed werkt tegen Dollarspot is Exteris Stressgard. Deze dient preventief ingezet te worden om een aantasting tegen te gaan, maar kan ook worden ingezet op een bestaande aantasting om verdere verspreiding te voorkomen. Dit middel mag worden toegepast op sportvelden, greens, tees en fairways en mag maximaal twee keer worden ingezet.