Menu

Regelgeving rondom het leveren van kunstmest

20-4-2022
Regelgeving rondom het leveren van kunstmest is veranderd

Vanaf 1 februari 2021 geldt de nieuwe EU-verordening rondom precursoren voor explosieven. Precursoren zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden als precursor voor de illegale productie van explosieven. Kunstmest met stikstof is een precursor en valt dus onder deze verordening. De samenstelling van de meststoffen blijft hetzelfde. 

De EU-verordening is ingesteld om te voorkomen dat kwaadwillende personen ongemerkt explosieven kunnen maken. Om aan deze EU-verordening uitvoering te geven is ook de nationale (NL) wetgeving aangepast. Zo moeten leveranciers de identiteit verifiëren van de afnemer van precursoren voor explosieven en moeten zij klanten informeren dat het product dat zij kopen (de meststof) een precursor voor explosieven is.

Als u meststoffen afneemt met meer dan 15% stikstofmineraal dan dient u jaarlijks een meststoffenverklaring in te vullen en moet u accorderen voor ontvangst van de meststoffen. Beide zaken kunt u ook via Mijn AR regelen. Als u DCM-mixen (Gazon Pur, Mix 2 en 6) of Culterra-meststoffen afneemt dan hoeft u geen meststoffenverklaring in te vullen. Dit zijn de meest gebruikte mix-meststoffen in de groenvoorziening die een goede mineralenverdeling hebben.