Menu

Veldbijeenkomsten fruitteelt

4-4-2022
Veldbijeenkomsten fruitteelt

De periode rondom de bloei is cruciaal in uw teelt als basis voor de oogst van 2022. In samenwerking met de CAF organiseren wij vijf veldbijeenkomsten. Actualiteiten rondom gewasbescherming, groeiregulatie en dunning, bemesting en bladvoeding komen aan de orde.

De bijeenkomsten worden in de meeste gevallen georganiseerd met de lokale NFO en kunnen desgewenst meetellen voor uw spuitlicentie. Vanwege aanscherpende regelgeving vanuit Bureau Erkenningen is opgave (ongeacht licentieverlenging) verplicht. Kijk voor meer info en aanmelden op www.kennisbijeenkomsten.nl