Menu

Spuitvloeistof aanzuren

9-6-2022
Spuitvloeistof aanzuren

Tijdens onze veldbijeenkomsten hebben we aandacht besteed aan het aanzuren van de spuitvloeistof. Dit is geen doel op zich, maar wel functioneel om het maximale uit uw bespuiting te halen. Dit thema wordt steeds belangrijker wanneer doseringen wettelijk worden verlaagd, intervallen worden verlengd of producten wegvallen. Kortom daar waar het maximale gewenst is vanuit de fundering in de gewasbescherming.

Een aantal producten hebben een hoge, of juist een hele lage pH. Samen in de tank mengen en spuiten, vaak met beperkte waterhoeveelheden is dan ongunstig. Voorbeelden van producten in deze uiterste range zijn borium, Ethrel, Vertimec, Switch, mangaan en Captan.

De werking van (alle) middelen is het beste bij een pH tussen 5 en 5,5. Oppervlaktewater of kraanwater zit vaak hoger (7-8). Er zijn diverse producten om de pH te verlagen zonder dat het leidt tot andere mengproblemen, die bijvoorbeeld aanzuren met MAP met zich meebrengt. CAF en AR Plant doen momenteel ervaring op met Intake. Via uw voorlichter kunt u een gratis watermonster laten nemen om de uitgangssituatie te bepalen.