Menu

Slakken en pissebedden

6-7-2021
Afbeelding: appels

Door de natte omstandigheden zien we momenteel veel slakken en pissebedden in bomen. De schade is nog beperkt, maar de ervaring leert dat weekdieren eenmaal in de boom niet snel vertrekken. Bespuitingen later in het seizoen zijn mogelijk, maar deze hebben nadelen voor nuttige insecten en geven een extra residu bij de oogst.

Slakkenkorrels
CAF heeft in de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met slakkenkorrels. Strooi desgewenst lokaal en/of aan de randen van percelen. Er zijn diverse merken slakkenkorrels toegelaten in 7 kg/ha. Ons advies is om deze om de andere rij toe te passen, snel gevolgd door een tweede werkgang in de andere rijen. AR Plant heeft een aantal strooiers laten (om)bouwen. Informeer naar de mogelijkheden bij uw voorlichter.