Menu

Percelen inmeten met GPS

11-2-2022
Percelen inmeten met GPS

Precisielandbouw maakt een opmars in de fruitteeltsector. AR gaat hierin mee en kan uw land inmeten met GPS. De tekening kan gebruikt worden voor het inplanten van percelen op basis van GPS-coördinaten. De tekening kan in de toekomst ook de basis zijn voor andere toepassingen met GPS. Denk hierbij aan bodemscans, autonoom werkende tractoren en dronevluchten voor het maken van een groeikaart.

Wanneer u belangstelling heeft voor deze dienst kunt u contact opnemen met Evert Wakker, 06-82709314