Menu

Grondmonsters en Nutriëntpro advies

14-10-2021
Afbeelding: Analyserapport grondmonster

Nu de oogst ten einde loopt en de winter voor de deur staat komt ook moment voor het steken van grondmonsters weer in beeld. Het advies is om tenminste eens per 4-5 jaar uw bodem in kaart te brengen middels een grondmonster. Afhankelijk van uw certificeringen en/of gebruik van extra Fosfaatruimte is dit zelfs verplicht. AR Plant biedt u een Fertilab analyse aan inclusief een Nutriëntpro advies door de CAF op basis van de uitslag van het grondmonster. Indien gewenst kunt u dit uitbreiden naar een Nutriëntpro bedrijfstotaal advies via CAF+ inclusief inzicht in uw wettelijke gebruiksruimtes voor Stikstof en Fosfaat en eventueel een bijpassend fertigatie advies. Vraag uw regiovoorlichter naar de mogelijkheden.