Menu

Bladanalyses

6-7-2021
Bladanalyses

Nu de scheutgroei voorbij is, kan een vroege bladanalyse snel duidelijkheid geven over de actuele voedingstoestand van het gewas. Hiermee heeft u vroegtijdig in beeld welke bijsturing u nog kunt geven via bladvoeding, fertigatie of overbemesting voor de oogst van 2021. Het gaat dan zowel om de vruchtuitgroei als de bewaarbaarheid. AR Plant heeft portvrije monsterenveloppen beschikbaar, vraag ernaar bij uw voorlichter.

Een bladanalyse per perceel is niet nodig, neem deze op representatieve rassen, percelen of situaties op uw bedrijf. De uitslag is ook te gebruiken als onderbouwing voor maatwerk voor uw certificeringen zoals Global-GAP en PlanetProof.