Menu
Veldbonen

 

In het project 'Veldbonen keten praktijk innovatie project' werken vijf partijen uit de keten samen aan de opmars van de Nederlandse veldboon. Het doel is om samen nieuwe food- en feedtoepassingen te ontwikkelen voor de veldboon en het areaal veldbonen in gelijke tred te laten ontwikkelen met de vraag. Het project krijgt ondersteuning vanuit de provincie Overijssel en komt tegemoet aan de nationale ambitie om de teelt van eiwitgewassen te stimuleren.

Projectdoelen

  • Consumenten, foodverwerkers en veehouders vertrouwd maken met de Nederlandse veldboon;
  • Teeltbegeleiding, veldboonrassenselectie, verwerking en toepassing van de veldboon in de food- en feedsector;
  • Een korte keten opzetten voor de lokaal geteelde veldboon waarbinnen elke ketenpartner een faire prijs ontvangt;
  • Bijdragen aan de nationale ambitie om plantaardige eiwitten weer nadrukkelijk op de kaart te krijgen bij akkerbouwers en consumenten.

Geschiedenis Nederlandse veldboon

De Nederlandse veldboon werd vroeger relatief veel geteeld in Nederland. In 1988 kende de veldboon een hoogtepunt met meer dan 13.000 ha teelt. Echter, net als andere hoogwaardige eiwitgewassen, is de veldboon sinds het Blair House Akkoord in 1992 vrijwel verdwenen uit de bouwplannen van Nederlandse akkerbouwers. Het areaal is de afgelopen 10 jaar gedaald naar 300 ha. De laatste jaren is het areaal gestegen naar 400 á 500 ha. Deze plantaardige eiwitbron moet hoognodig weer terug op de kaart, nu de vraag naar lokaal geteeld eiwit sterk stijgt.

Betrokken partijen

Wat maakt dit project uniek?

  • Het betreft een nieuw gewas waarvoor praktische toepassingen gezocht worden in het kader van de eiwittransitie;
  • De gehele keten is vertegenwoordigd;
  • Partners kijken bij elkaar in de keuken en leren elkaars ketenstap kennen en waarderen;
  • Hierdoor kan er snel opgeschaald worden wanneer de vraag naar veldbonen toeneemt;
  • Wetenschappelijke ondersteuning door Wageningen UR;
  • Steun van The Protein Cluster in Provincie Gelderland en Overijssel.

Planning

Fase 1 loopt van 24 augustus 2017 tot medio 2018 en dan volgt een go or no go voor fase 2.