Menu

Organisatiestructuur

Structuur AgruniekRijnvallei

Coöperatie AgruniekRijnvallei heeft een democratisch en transparant bestuursmodel, waarin bestuur, ledenbetrokkenheid en toezicht op een eigentijdse coöperatieve manier zijn vastgelegd. Binnen deze structuur is een scheiding gemaakt tussen enerzijds de coöperatie met haar verenigingsactiviteiten en anderzijds de holding, waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht.

De leden zijn de eigenaren van de coöperatie. De coöperatie bezit op haar beurt 100% van de aandelen van AgruniekRijnvallei Holding B.V. Wanneer de leden van de coöperatie in de Algemene Vergadering bijeenkomen, vormen zij binnen dit zogenaamde ‘zandlopermodel’ het hoogste orgaan. Zo blijven de uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening en andere belangrijke beslissingen voorbehouden aan de Algemene Vergadering van de coöperatie. Met deze constructie is de rechtstreekse zeggenschap van de leden gewaarborgd.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route