Menu

Om er zeker van te zijn dat onze e-mails goed aankomen, voeg alstublieft redactie@agruniekrijnvallei.nl toe aan uw adresboek of safe list.

AR Voer - 20 mei 2020

Hiermee houdt u de zeugen fit

Afbeelding: biggen-zeug_31

Met de hogere buitentemperaturen is het lastig en soms zelfs onmogelijk om de voeropname in de kraamstal op peil te houden. De gevolgen hiervan zie je echter pas later in het jaar door meer terugkomers en een lager aantal levend geboren biggen.

Klik hier voor het volledige bericht.

Zo voorkomt u tweedeworpsdip

Zo voorkomt u tweedeworpsdip

Bij een tweedeworpsdip blijft de productie van tweedeworpszeugen achter bij de productie van eersteworpsdieren. Dit uit zich in een langere interval, een lager afbigpercentage en duidelijk lager totaal aantal geboren biggen in de tweede worp.

Klik hier voor het volledige bericht.

Tips eigen stierkalveren op melkveebedrijf afmesten

Tips eigen stierkalveren op melkveebedrijf afmesten

Als gevolg van de extreem lage opbrengstprijzen van (rosé)kalfsvlees zijn de prijzen van nuchtere kalveren ook erg laag en is het niet meer vanzelfsprekend dat de kalveren opgehaald worden.

Klik hier voor het volledige bericht.

Video: Krachtvoer vervangen door bewerkte granen, kan dat?

Afbeelding: Maxammon grain

Een goed basisrantsoen is essentieel voor gezonde koeien en een hoge melkproductie. Bij een schaarste in ruwvoer of bij de zoektocht naar een betaalbare energie- en eiwitaanvulling kunnen bewerkte granen een passend alternatief zijn voor krachtvoer. 

Klik hier voor het volledige bericht en de video.

Webinar: gezond koeien voeren met minder eiwit

Webinar: gezond koeien voeren met minder eiwit

Op donderdag 4 juni kunt u om 20.00 uur gratis deelnemen aan het webinar: Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat?

Klik hier voor het volledige bericht.

Belang van voer aanschuiven + Actie

Belang van voer aanschuiven + Actie

Het tijdig aanschuiven van het voer is essentieel voor een hoge drogestof-opname. Het rantsoen moet wel smakelijk zijn met hoogwaardige ruw- en krachtvoeders. Het maximaal benutten van het ruwvoer is hierbij de belangrijkste uitdaging. 

Klik hier voor het volledige bericht.

Terugblik webinar Houd uw kippen cool

Terugblik webinar Houd uw kippen cool

Gisterenavond (dinsdag 19 mei) heeft AR een webinar gehouden met als thema ‘Houd uw kippen cool’. De laatste jaren hebben we namelijk te maken met hoge pieken in de temperatuur. Het is belangrijk om hittestress bij de kippen te voorkomen. 

Klik hier voor het volledige bericht.

VoerMonitor 2020: groot vertrouwen in AR

VoerMonitor 2020: groot vertrouwen in AR

Een bovengemiddeld vertrouwen in AR, de mengvoerkwaliteit, de voorlichting en de technische bedrijfsresultaten zijn de vier meest genoemde redenen om klant te zijn van AR. Dit kwam naar voren uit de VoerMonitor 2020.

Klik hier voor het volledige bericht.

Naamswijziging biologische voeders

Naamswijziging biologische voeders

Skal heeft de regelgeving omtrent de naamgeving aangescherpt. Voeders waar omschakelgrondstoffen in zitten mogen geen BIO meer in de naam hebben. Binnenkort voeren we daarom een naamswijziging door in onze voeders: BIO wordt BLG.

Klik hier voor het volledige bericht.

Nieuwe breedwerkende biologische buffer

Nieuwe breedwerkende biologische buffer

Een gezonde pens is de basis voor gezonde koeien én voor hARd melken. Hierbij is het belangrijk om pensverzuring te voorkomen. Een buffer kan hierbij helpen.

Klik hier voor het volledige bericht.

Voorschot GLB-subsidie voor 15 juni aanvragen

Tot uiterlijk 15 juni kunt u een voorschot aanvragen op de basis- en vergroeningsbetaling 2020. Het voorschot bedraagt maximaal € 300 per hectare met betalingsrecht en zal door RVO in juli worden uitbetaald.

Klik hier voor het volledige bericht.

Voorschot GLB-subsidie voor 15 juni aanvragen

Actualiteiten grondstoffenmarkt

Voorgenomen wijzigingen 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2021

Voorgenomen wijzigingen 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2021

Minister Carola Schouten heeft een aantal wijzigingen van maatregelen uit het 6e  Actieprogramma Nitraatrichtlijn bekendgemaakt. Het gaat om maatregelen die in 2021 in zouden gaan.

Klik hier voor het volledige bericht.

Graaninname

Graaninname

Het graan snakt op dit moment naar regen om goed te kunnen groeien. Hopelijk komt de regen vroeg genoeg en leidt de droogte niet tot opbrengstderving. De oogst staat namelijk zo weer voor de deur. Graag willen wij uw granen innemen en op een zo goed mogelijke manier tot waarde brengen.
 

Klik hier voor meer informatie en de innamecondities.

Onkruidbestrijding in de mais

Onkruidbestrijding in de mais

De onkruidbestrijding in mais komt op gang. We geven u graag een aantal tips voor een optimale maisteelt.

Klik hier voor de tips.

Beregenen mais en gras

Beregen mais en gras

Het is alweer een tijdje erg droog. Door de droogte wordt het gras geler van kleur en groeit het nauwelijks. De maisplanten die boven komen hebben het ook zwaar. De eerste beregeningsverboden van oppervlaktewater zijn aangekondigd.

Klik hier voor het volledige bericht.

Vers gras Inzicht

Afbeelding: 2016 Koeien in de wei

Afgelopen week is er veel gras gemaaid. De versgras-uitslagen laten zien dat het kwalitatief hoogwaardig voer is: veel eiwit, veel suiker en een hoge verteerbaarheid.

Klik hier voor het volledige bericht en een overzicht van de actuele cijfers.

Hemelvaartsdag gesloten

Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) zijn wij gesloten. Wilt u hier bij het bestellen rekening mee houden? 

AgruniekRijnvallei Voer B.V.
T   0317-499520
E   info@argroep.nl
W  www.argroep.nl
 

Privacy statement

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route