Menu

Om er zeker van te zijn dat onze e-mails goed aankomen, voeg alstublieft redactie@agruniekrijnvallei.nl toe aan uw adresboek of safe list.

AR Voer - 11 februari 2021

Afname bestendig zetmeel in de maiskuilen

Afname bestendig zetmeel in de maiskuilen

Op veel melkveebedrijven is snijmais een belangrijk onderdeel van het rantsoen. Het bestendige zetmeel van de mais is hierbij een belangrijke kwaliteitsparameter.

Klik hier voor het volledige bericht.

Slimme meters in de varkensstal

Slimme meters in de varkensstal

Bij een aantal klanten van ons hangen slimme meters in de stallen. De slimme meter is een online tool dat continu het klimaat meet op dierniveau: temperatuur, CO2 en relatieve luchtvochtigheid. Zeker met het winterse weer van dit moment geeft het hele mooie inzichten wat er 24/7 in de stal gebeurt. 

Klik hier voor het volledige bericht.

Online varkensbeurs

AR profiteert van treinaanvoer grondstoffen

AR profiteert van treinaanvoer grondstoffen

Bij de huidige gestegen grondstoffenprijzen is het van groot belang om flexibel te kunnen zijn in de aanvoer van grondstoffen. Door de aanvoermogelijkheden per schip, vrachtwagen en trein is AR in staat om op de meest efficiënte manier de grondstoffen aan te voeren. 

Klik hier voor het volledige bericht

Mais op zand en löss uiterlijk 15 februari melden

Wilt u mais telen op zand- en lössgrond? Dan moet dit uiterlijk15 februari 2021 bij RVO worden gemeld. Op deze gronden mag vanaf 15 maart drijfmest worden uitgereden.

Klik hier voor het volledige bericht.

Mais op zand en löss uiterlijk 15 februari melden

Bekalken van belang voor ruwvoer

Bekalken van belang voor ruwvoer

Engels raaigras en overige grassen gedijen minder goed bij een te lage pH. Een lage pH leidt tot een lagere drogestof-opbrengst. Door te bekalken gaat de pH van de grond omhoog en worden opbrengstverliezen voorkomen.

Klik hier voor het volledige bericht.

Weet wat u bemest!

Weet wat u bemest!

Nu het voorjaar in zicht komt is het weer tijd om na te denken over de bemesting van uw gras- en bouwland. Neem daarom tijdig een mestmonster van de gemixte rundveedrijfmest.

Klik hier voor het volledige bericht.

Kies de juiste kunstmestsoort bij uw gewas

Afbeelding: Kunstmest strooien grasland

Kijk voor de bemesting vooral naar de K-bodemvoorraad van de grond (zie grondmonster). Bij een lage K-bodemvoorraad is het lonend om Grasmest Kali, Grasmest Smakelijk of Grasblend AR Uniek te gebruiken.

Klik hier voor het volledige bericht.

Denk aan de nieuwe regels voor de teelt van mais

Denk aan de nieuwe regels voor de teelt van mais

Op zand- en lössgrond mag vanaf 15 maart drijfmest en zuiveringsslib worden uitgereden op maisland. Maistelers op zand- en lössgrond zijn verplicht om bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) te melden op welke percelen in 2021 mais wordt geteeld. 

Klik hier voor het volledige bericht.

Profiteer tot 15 februari van de vroege voorkoopkorting op een van onze AR Toprassen!

Spelregels rondom het leveren van kunstmest gaan veranderen

Spelregels rondom het leveren van kunstmest gaan veranderen

Vanaf 1 februari 2021 geldt de nieuwe EU-verordening rondom precursoren voor explosieven. Precursoren zijn chemische stoffen die misbruikt kunnen worden als precursor voor de illegale productie van explosieven. Kunstmest met stikstof is een precursor en valt dus onder de nieuwe verordening. 

Klik hier voor het volledige bericht.

Actie folie en zeil

Afbeelding: kuilfolie

Profiteer nu van onze aantrekkelijk geprijsde folie en zeil en bestel voor 15 februari 2021.

Klik hier voor de voorkoopactie.

 

Actualiteiten grondstoffenmarkt

Werken bij AR

AgruniekRijnvallei Voer B.V.
T   0317-499520
E   info@argroep.nl
W  www.argroep.nl
 

Privacy statement

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route