Menu

Verdienen aan een energieneutrale sector

11-5-2021
Afbeelding: kringlooplandbouw

Duurzaamheid komt steeds meer onder de aandacht. Waar 10 jaar geleden vooral over duurzaamheid gepraat werd, komen er nu steeds meer concrete initiatieven in de markt. Binnen alle dierlijke sectoren zijn er concepten die zich willen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en zo een meerprijs uit de markt willen halen.

AR ziet steeds meer vraaggestuurde ketens ontstaan. Deze ketens zetten een concept in de markt waarbij eisen worden gesteld aan verschillende duurzaamheidsaspecten, zoals dierenwelzijn, bedrijfsmanagement, voeding en CO2. Om hier een goed extra rendement uit te halen, moet je als veehouder op alle vlakken de juiste stappen zetten. We willen als AR graag een bijdrage leveren hieraan. Dit doen we door onze ondersteuning en praktische adviezen, maar ook door onze producten aan te laten sluiten bij de vraag van deze ketens. Duurzame voerproductie is daarbij een belangrijk onderdeel. De grootste uitdaging hierbij is vooruitkijken. Duurzaamheidsinvesteringen kosten immers de nodige tijd om gerealiseerd te worden. Tijd waar de markt niet op wacht.

De kracht van een coöperatie
Over de energietransitie wordt veel geschreven. Toch importeren we als Nederland nog heel veel buitenlandse certificaten om onze eigen energie te verduurzamen. In Nederland verbruiken we immers meer duurzame energie dan dat we zelf opwekken. Ook wij als mengvoerproducent verbruiken veel meer energie dan dat we zelf op onze daken kunnen opwekken. Om als coöperatie niet afhankelijk te zijn van zonneparken op het land, willen we graag samenwerken met onze eigen leden. Zij beschikken immers over grote daken. Een unieke manier om binnen de coöperatie energieneutraal te worden, zonder landbouwgrond op te offeren. En om extra verdienmodel voor de leden te realiseren.  

Rendement én duurzaam
Ook als individuele veehouder kunt u verdienen aan duurzaamheid. Door uw daken te benutten kunt u rendement halen door de verkoop van zonne-energie. Uw eigen energieverbruik is ook duurzaam wat bijdraagt aan een lagere CO2-footprint van uw melk, vlees of eieren. Dit is weer een belangrijk onderdeel in veel vraaggestuurde ketens.

Veehouder, rol als energieproducent voor de keten
Doordat we binnen Nederland nog maar weinig duurzame energie opwekken, komen er steeds meer geluiden om zonneparken op vruchtbare grond te plaatsen. Als agrarische sector beschikken we over grote daken, die een dubbelfunctie kunnen vervullen. Voor de veehouder liggen er dan ook kansen om de hele keten van duurzame energie te voerzien. De voerfabriek, de zuivelverwerker, de slachterij, allemaal verbruiken ze veel energie. Als agrarische sector kunnen we deze energie opwekken zonder grond op te offeren. Ook dit is een vorm van kringlooplandbouw waar we CO2 mee reduceren.

Belangrijk als concept, of als bulk…
Doen we al deze inspanningen alleen voor een paar concepten? Dat zeker niet! Het zijn zeker enkele ketens die voorop lopen en zich willen onderscheiden. Maar ook voor de bulkproductie op de wereldmarkt is dit belangrijk. Landen als China willen weten wat de CO2-footprint is van melkpoeder of een stukje varkensvlees. Daarnaast komen grootverbruikers van energie steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Heffingen op CO2 lijken steeds dichterbij te komen. Nu investeren in een energieneutrale sector zorgt ervoor dat we ook straks nog een scherpe prijs kunnen garanderen.