Menu

Garantie van Oorsprong

11-5-2021
Garantie van Oorsprong

Voor alle energie die opgewekt wordt en niet op het eigen bedrijf gebruikt wordt krijgt u Garantie van Oorsprong-certificaten (GvO's). Dit is het bewijs dat u duurzame energie opgewekt heeft. U kunt deze certificaten ook aan ons verkopen.

Hoe werkt het?

De opbrengsten van zonnepanelen zijn te onderscheiden in:

  • Energie: de energie die wordt opgewekt, wordt geleverd op het elektriciteitsnet. De prijs die ervoor betaalt wordt, is de prijs van ‘grijze’ stroom.
  • Garantie van Oorsprong: Garantie van Oorsprong-certificaten (GvO’s) zijn het bewijs dat de energie duurzaam is opgewekt. Deze GvO’s zijn apart van de energie verhandelbaar.

Om GvO’s te registreren moet uw installatie aangemeld zijn bij www.certiq.nl. Ontvangt u SDE-subsidie? Dan is uw installatie al aangemeld. Voor elke MWh energie geleverd op het elektriciteitsnet ontvangt u één GvO.

Voorbeelberekening

Oppervlakte zonnepanelen 2.000 m2
Opgewekte energie per jaar 300 MWh
Eigen verbruik per jaar 100 MWh
Levering electriciteitsnet 200 MWh
Aantal GvO's beschikbaar voor verkoop 200 stuks


Meer info
AR Bedrijfsontwikkeling heeft een handelsaccount bij CertiQ. Dit betekent dat AR Bedrijfsontwikkeling de GvO’s van u kan kopen. Neem voor meer informatie contact op met AR Bedrijfsontwikkeling via energie@ar-bedrijfsontwikkeling.nl., Stefan Regelink 06-21896322 of Harold Vogels 06-55331109.