Menu

VoerMonitor 2020: groot vertrouwen in AR

20-5-2020
VoerMonitor 2020: groot vertrouwen in AR

Een bovengemiddeld vertrouwen in AR, de mengvoerkwaliteit, de voorlichting en de technische bedrijfsresultaten zijn de vier meest genoemde redenen om klant te zijn van AR. Dit kwam naar voren uit de VoerMonitor 2020.

De VoerMonitor is een onafhankelijk onderzoek onder veehouders in Nederland over hun eigen mengvoerleverancier. Dit onderzoek vindt iedere twee jaar plaats. Voerleveranciers kunnen in de VoerMonitor zien hoe zij scoren in vergelijking met de gemiddelde voerleverancier en hoe zij scoren in vergelijking met voorgaande edities.

Openheid over samenstellingen wordt gewaardeerd
Het meest opvallende is dat de tevredenheid over AR op alle gevraagde onderdelen beter is dan het gemiddelde van alle mengvoederleveranciers. Hierbij wordt AR wezenlijk beter gewaardeerd met betrekking tot de betrouwbaarheid van de prijsstelling van het voer, de openheid in de samenstelling en de prijsopbouw van het voer.

Vergelijking met 2 jaar geleden
Kijken we terug naar het onderzoek van 2018 dan zijn naast de klantvriendelijkheid van de medewerkers ook de waardering voor onze buitendienst, het rendement wat wordt gehaald met ons voer en de betrouwbaarheid in de prijsstelling bovengemiddeld gestegen. Het is dan ook verheugend om te constateren dat de inspanning die de afgelopen jaren op dit gebied zijn gedaan ook daadwerkelijk tot uiting komen in de waardering voor AR.

Verbeterpunten
Op de serviceonderdelen scoort AR gemiddeld en dat vinden we niet goed genoeg. Met name bestelgemak is daarbij een onderdeel wat we willen verbeteren.

Bedankt
We bedanken iedereen voor het invullen van de VoerMonitor 2020. Voor ons is het van groot belang om te onderkennen waar we verdere verbeteringen kunnen doorvoeren voor u als klant.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route