Menu

Voerafzet AR in de plus ondanks krimpende veestapel

17-1-2020
Voerafzet AR in de plus ondanks krimpende veestapel

Toename nieuwe klanten

Ondanks afnemende dieraantallen heeft AR in 2019 meer voer afgezet dan in het jaar ervoor. In alle sectoren heeft AR in 2019 veel nieuwe klanten verwelkomd wat tot een positieve klantenbalans en de plus in afzet heeft geleid. Ook financieel gezien heeft AR een goed jaar achter de rug.

In totaal heeft AR in 2019 ruim 653.000 ton diervoer afgezet. Dit is ruim 3% meer dan het jaar ervoor. De toename is gerealiseerd in pluimveevoer, rundveevoer, paardenvoer en biologisch voer. AR heeft de meeste nieuwe klanten mogen verwelkomen in de rundveesector. In de varkenssector is de daling, door de vele stoppers in 2018 en 2019, voor een deel teniet gedaan door het grote aantal nieuwe klanten. De klantgerichte aanpak, de gespecialiseerde productie en de focus op de Nederlandse markt spreken veehouders aan.

Recordomzet winkels

Ook de andere pijlers van AR – plant, op- en overslag en winkels – hebben goede resultaten geboekt. Plant heeft, naast gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden, veel ondersteuningsmaterialen verkocht in het afgelopen boekjaar. Ten opzichte van 2018 heeft dochteronderneming Rijnzate meer tonnen grondstoffen op- en overgeslagen. De negen Welkoopwinkels van AR hebben een nieuw record gerealiseerd. 2019 werd daarmee voor de winkels het beste jaar in de geschiedenis.

Uitdaging 2020

De toenemende complexiteit in de agrarische sector brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor alle sectoren van AR in 2020. Samen met afnemers en medewerkers zal AR de wendbaarheid opbrengen die nodig is om in een sterk veranderende omgeving te blijven ondernemen.