Menu

Terugblik jongerenevenement

18-11-2021

Zo’n 130 agrarische jongeren bezochten het AR Jongerenevenement dat AR op 10 november hield bij MBO Aeres in Barneveld. Het thema was ‘Kun je geld verdienen met duurzaamheid?’. De jongeren hebben een boel kennis opgedaan en hebben genoeg stof om over na te denken.

Na de opening door de dagvoorzitter was het woord aan onze nieuwe algemeen directeur Arjen van Nuland. “Een coöperatie is bedoeld om ondernemers verder te helpen en is dus zeker ook geschikt voor jongeren. En dit gaat hand in hand met het thema duurzaamheid. Want het is jammer om de toekomst van jongeren over te laten aan de ouderen”, aldus Arjen.

License to produce
Stefan Regelink, specialist duurzaamheid binnen AR, legde uit hoe je duurzaamheid kunt zien als verdienmodel. Mensen associëren duurzaamheid vaak met veel kosten maken. Het is daarom belangrijk om de verschillende belangen bij elkaar te brengen, van dierenwelzijn tot belastingvoordeel tot algemene gezondheid. Belangrijk daarbij is de ‘License to produce’. Dit houdt in dat je aan een verdienmodel of product werkt waar mensen over 5 of 10 jaar nog steeds geld voor willen betalen.

Duurzaamheid binnen AR
Vervolgens ging Stefan in op duurzaamheid binnen AR. Speerpunten hierbij zijn de CO2-footprint van eindproducten, regionale grondstoffen en circulaire grondstoffen. De CO2-footprint is een optelsom van de hoeveelheid CO2 die nodig is in alle productiefasen. De CO2-footprint van bijvoorbeeld een stukje varkensvlees kan veranderd worden door te kiezen voor andere grondstoffen, door minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de grondstoffen teelt of door voor transport te kiezen voor een vrachtwagen die op gas rijdt. Op de vraag ‘Wat heeft een lagere CO2-footprint, sojaschroot uit Zuid-Europa of Noord-Amerika?’ antwoordde het merendeel Zuid-Europa. Dit is niet juist te zijn. Noord-Amerikaanse sojaschroot heeft minder CO2-uitstoot doordat het klimaat in Noord-Amerika beter is om soja te verbouwen. De opbrengst per hectare is hierdoor groter en dit weegt op tegen het extra transport. Regionale grondstoffen is ook een thema binnen duurzaamheid. Wat is regionaal? Stefan geeft aan dit een relatief begrip is en dat het afhangt van het product, de schaal waarop het geproduceerd wordt en het stukje emotie van de consument. Door regionale grondstoffen te gebruiken kunnen kringlopen makkelijker gesloten worden, wat ook bijdraagt aan duurzaamheid. Circulaire grondstoffen zijn grondstoffen die hergebruikt worden. Afvalproducten van voedingsmiddelen zoals patat, kunnen bijvoorbeeld gevoerd worden aan vee, wat weer tot nieuwe producten leidt zoals vlees en melk. Maar al die duurzaamheid moet wel betaald worden. “De tijd van erover praten is nu wel voorbij”, stelt Stefan. “Steeds meer partijen in de keten maken concrete stappen.”

On the way tot PlanetProof
Vervolgens was het woord aan Arno Oostdam van Friesland Campina. Omdat de vraag naar duurzamere producten toenam heeft FrieslandCampina in 2018 het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ geïntroduceerd. Dit keurmerk laat zien welke producten op een duurzamere manier geproduceerd zijn. Het is een onafhankelijk keurmerk van Stichting MilieuKeur. Het keurmerk is gestart binnen het merk FrieslandCampina, maar is al snel doorgezet naar andere private labelmerken. Arno: “Het keurmerk en duurzaamheid zijn en blijven in ontwikkeling en er is genoeg ruimte voor verbetering. Het is aan ons om het keurmerk te laten groeien en daarmee de landbouw verder te verduurzamen.” Arno sluit zijn presentatie af met de opmerking dat het een mooie uitdaging is. “Duurzaamheid is een kans!”

Unieke samenwerking
De laatste sprekers zijn Simon Schilt en Jasper de Jong. Jasper stelt samen met een team het assortiment samen voor Coop Supermarkten. Simon is een van de founders van ‘Onze Markt’. Jasper is geïnspireerd geraakt door het verhaal van Simon en zo is een samenwerking ontstaan. Jasper begint zijn presentatie met een prijsvergelijking van twee A-producten: 1,5 liter melk van FrieslandCampina en 1,5 liter Coca Cola. Het publiek vindt het prijsverschil het belachelijk terwijl Jasper stelt dat het ook knap is dat Coca Cola zo’n prijs kan vragen voor zijn product. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod van een product. Om de prijscyclus te doorbreken, moet er iets veranderden. En daar komt ‘Onze Markt’ om de hoek kijken.

Eerlijke prijs
‘Onze Markt’ is een coöperatief voedselmerk. Het initiatief staat voor eerlijker voedsel, eerlijker prijs en transparantie voor zowel de consument als de producent. Er moet een verandering komen in de winstmarges van producten. Door middel van vragenlijsten wordt getest wat consumenten belangrijk vinden bij een bepaald product - van prijs tot kwaliteit. Door de eisen die een consument stelt verandert de prijs. ‘Onze Markt’ is begonnen met het product aardappelen. Samen met telers hebben zij de vragenlijsten samengesteld. Begin december zal aardappels onder dit merk in de Coop-winkels liggen. De eerlijke prijs waar ‘Onze Markt’ voor staat is een stabiele prijs. Simon geeft aan dat de prijsafspraken die zij maken vaststaan voor drie jaar. Daarnaast kijken zij naar de kosten die gemaakt moeten worden om het product met kwaliteitseisen in de winkels te krijgen. De consumentenprijs ligt wel wat hoger dan gemiddeld, maar doordat de consument eigenaarschap en betrokkenheid voelt zal zijn betalingsbereidheid stijgen.

Tot slot
Na deze interessante verhalen werden de stellingen over duurzaamheid die aan het begin gesteld zijn, nogmaals gesteld. Uit de resultaten blijkt dat de jongeren met minder angst naar duurzaamheid kijken. De dag werd afgesloten met een leuke pubquiz en lekker eten.