Menu

Sterk financieel resultaat AR

11-3-2020
Sterk financieel resultaat AR

AR heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat na belasting van ruim 400.000 euro. De geldomzet steeg naar 263 miljoen euro. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te keren prijsreductie van ruim 2 miljoen euro over de in 2019 afgenomen mengvoeders en gewasbeschermingsmiddelen.

De prijsreductie bedraagt 4 euro per ton over de afgenomen mengvoeders van AR Voer in 2019 en 2% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen van AR Plant. Over 2019 heeft AR in totaal bijna 8 miljoen euro uitgekeerd. Naast deze prijsreductie zijn hierbij inbegrepen de bonus-, betalings- en ledenkorting, het Extra AR voordeel en de extra prijsreductie in oktober over gewasbeschermingsmiddelen.

Voerafzet in de plus
Ondanks afnemende dieraantallen in Nederland heeft AR in 2019 meer voer afgezet dan in het jaar ervoor. In totaal heeft AR 653.000 ton (+3,1%) diervoer afgezet. De klantgerichte aanpak, de gespecialiseerde productie en de focus op de Nederlandse markt spreken veehouders aan. Door de positieve omzetontwikkeling wordt de productiecapaciteit optimaal benut wat bijdraagt aan het verlagen van de kostprijs van de voeders. Ook 2020 is AR begonnen met een omzetgroei in diervoer.

Verschuiving naar organische meststoffen
Door het langdurige droge zomerweer en een kleiner areaal mais is er minder gras- en maiszaad verkocht. Bovendien waren er in de fruitteelt minder fungiciden nodig. De verkoop van hagelnetten kwam ruim boven begroting uit. In de meststoffen was er een verschuiving te zien van kunstmest naar organische meststoffen. AR Plant kijkt terug op een druk jaar met een gedaalde omzet (-5,8%).

Meer aanvoer via Rijnzate
Op- en overslagbedrijf Rijnzate had een lichte omzetgroei in de tonnen op- en overslag. Dit kwam onder andere doordat de voerfabrieken in het afgelopen jaar goed draaiden. Naast de op- en overslagactiviteiten liepen ook de productieactiviteiten van onder andere Sodagrain, CCM en geplette gerst goed. In totaal nam de omzet met 8,4% toe ten opzichte van 2018.

Excellente prestatie winkels
De Welkoopwinkels van AR hebben in 2019 het recordjaar 2018 overtroffen. De omzet steeg met 7,1% ten opzichte van 2018. Het aantal klanten en de bezoekfrequentie zijn toegenomen. De vertaling van de Welkoopformule naar de winkelvloer én de persoonlijke benadering van de klant droegen hier sterk aan bij.

Op 7 april 2020 worden de cijfers aan de leden gepresenteerd.