Menu

Nieuw assortiment vleesvarkens

5-7-2019
Nieuw assortiment vleesvarkens

De varkenssector is dynamisch. Door veranderende genetica zetten varkens meer spier en minder spek aan. Daarnaast stelt de markt steeds meer eisen aan het houden van varkens. Deze ontwikkelingen en nieuwe inzichten vragen om een nieuwe en flexibele opzet van ons vleesvarkensassortiment.

Nieuwe indeling
Omdat we zien dat de voeropname steeds meer bepaalt welk voer er gevoerd wordt, stappen we af van de traditionele indeling in start-, groei- en afmestvoeders. Het nieuwe assortiment bestaat uit vijf reeksen en iedere reeks bestaat uit acht voersoorten met een opeenvolgend nummer. Hoe hoger het nummer binnen een reeks hoe minder energie en lysine het voer bevat.

Innovatief voer
Aan het voer zijn drie innovaties toegevoegd:
AR Maagfit - De maag is het belangrijkste orgaan voor de voorvertering. De maalfijnheid is hierop van invloed. Het complex van zuren in AR Maagfit zorgt voor de juiste pH-daling en voorvertering van het eiwit.
AR Darmfit - De juiste vezelfractie ondersteunt de darmen voor een maximale darmgezondheid. Daarnaast draagt AR Darmfit bij aan verzadiging en rust.
AR Groeikracht - Voor groei zijn zetmeel en eiwit nodig. CCM bevordert de jeugdgroei en geeft een efficiënter voerverbruik. Door speciale aandacht voor de RE-vertering neemt de darmbelasting af en kunnen er toch veel aminozuren gevoerd worden.

Het vleesvarkensassortiment leunt op zes pijlers. Deze vormen de basis voor de opbouw van het assortiment.
1. WERKPLEZIER Als varkenshouder heeft u plezier in uw werk en bent u trots op uw varkens.
2. GEZONDHEID Voor gezonde varkens is gezonde voeding nodig.
3. VERTERING Met de AR-aanpak gaan er geen nutriënten verloren.
4. GROEI Hard groeiende varkens zijn een voorwaarde voor voerwinstverhoging.
5. DARMGEZONDHEID Met AR Darmfit wordt de vertering ondersteund. Dit geeft verteringsrust.
6. KOSTPRIJS Het Bottom Line-principe van AR garandeert een lage kostprijs van het voer.

Voordeel
Het juist toepassen van ons nieuwe vleesvarkensassortiment kan een voordeel opleveren van 5% extra groei (42 gram) en een verlaging van 5% voerkosten (€ 0,033 per kg groei).