Menu

Ko van Schaik neemt afscheid

16-1-2019
Ko van Schaik neemt afscheid

Tijdens een drukbezochte receptie op 15 januari heeft AR afscheid genomen van agrarisch bedrijfsadviseur Ko van Schaik uit Putten.

In de bijna 32 jaar dat Ko vele honderden boeren op de Veluwe en ver daarbuiten bijstond, bouwde hij met velen een band op. Ko van Schaik ondersteunde menigeen bij het aanvragen van vergunningen en stond hen bij in de contacten met de overheid. Heel veel relaties spraken hun lof naar Ko uit, met name voor de onvermoeibare inzet en gedrevenheid. Namens AR prees algemeen directeur Martin Grift Ko voor zijn jarenlange inspanningen en trouw.

Ko van Schaik kwam in 1987 in dienst bij De Vallei als varkensspecialist. Hij is een van de grondleggers van het huidige AR Bedrijfsontwikkeling. Ko van Schaik is een begrip in de agrarische sector. Hij weet alles van rechten, regels, vergunningen en procedures rond bouwen. Met zijn specialistische kennis en deskundige begeleiding heeft hij veel agrarische ondernemers ondersteund bij het realiseren van hun plannen.