Menu

Jaarcijfers AR officieel vastgesteld

28-5-2020

Tijdens een korte Algemene Vergadering op 26 mei 2020 hebben de leden van coöperatie AgruniekRijnvallei (AR) de jaarrekening 2019 vastgesteld en ingestemd met de bestuursverkiezingen. AR (AgruniekRijnvallei) heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat na belasting van ruim 400.000 euro. De geldomzet steeg naar 263 miljoen euro.

Dieraantallen namen af in 2019 en de markt- en weersomstandigheden waren uitdagend. Toch heeft AR met de vier pijlers, voer, plant, op- en overslag en winkels mooie resultaten geboekt in 2019. Zo heeft AR in 2019 3,1% meer voer afgezet en hebben de Welkoopwinkels in 2019 het recordjaar 2018 overtroffen. Over 2019 heeft AR in totaal bijna 8 miljoen euro uitgekeerd aan prijsreductie, bonus-, betalings- en ledenkorting en het Extra AR voordeel.

Bestuursverkiezing
Tijdens de Algemene Vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Koen Dorresteijn uit Werkhoven. Hij werd bedankt voor zijn enthousiaste inzet in het bestuur. Als zijn vervanger is Gijs de Gaaij (melkveehouder in Zuilichem) gekozen. Verder zijn Herry Kok (varkenshouder in Stoutenburg Noord) en Melanda Bouw (pluimveehouder in Voorthuizen) herkozen. Herco Boer, financieel directeur van de supermarktketen Coop, is benoemd als nieuwe adviseur van het bestuur.

Goed eerste kwartaal
2020 is een jaar met twee gezichten. AR heeft een goed eerst kwartaal gerealiseerd maar tegelijkertijd wordt de landbouw geconfronteerd met corona, onzekerheden over afzet, stikstikstofproblematiek en droogte. De mengvoeromzet ontwikkelt zich positief. Tot en met week 20 heeft AR ruim 2% meer voer afgezet dan in 2019. De omzet van AR Plant blijft door de droge weersomstandigheden wat achter op 2019. De loodsen bij op- en overslagbedrijf Rijnzate liggen vol. De winkels realiseren tot nu toe een omzet en resultaat boven alle verwachtingen.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route