Menu

AR klaar voor productie GMO-vrij rundveevoer

2-6-2017
AR klaar voor productie GMO-vrij rundveevoer

AgruniekRijnvallei (AR) is klaar voor de productie van GMO-vrij rundveevoer volgens de Duitse VLOG-standaard. Hiermee anticipeert AR op de vraag vanuit de zuivelindustrie naar melk van koeien die gevoerd worden met voer vrij van gentechnieken. AR heeft de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met de productie van GMO-vrij pluimveevoer.

Een aantal landbouwgewassen die buiten Europa op grote schaal worden geteeld zijn genetisch aangepast door middel van gentechnieken. De Duitse markt hecht waarde aan melk geproduceerd met voer zonder toepassing van deze technieken. Melkveehouders die melk produceren met GMO-vrij voer ontvangen een extra toeslag op de melk.

Ervaring
AR heeft sinds 2014 ervaring met het produceren van GMO-vrij voer voor pluimvee en gaat nu dus ook GMO-vrij voer voor melkvee produceren. Omdat AR de ontwikkeling al zag aankomen worden sinds vorig jaar zomer de nodige voorbereidingen getroffen. AR kan melkveehouders begeleiden die willen overstappen op GMO-vrij voer. De productie gaat volgens de VLOG-standaard. De Duitse vereniging VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is verantwoordelijk voor de certificering en de uitgifte van het Ohne Gentechnik-label.

Grondstoffen aantoonbaar gescheiden
AR beschikt over verschillende productielijnen en eigen op- en overslaglocaties. AR is hierdoor in staat de verschillende grondstofstromen aantoonbaar gescheiden te houden. In eigen beheer kan AR naast gangbare en biologische rundveevoeders nu ook GMO-vrij voer voor rundvee produceren.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route