Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
14 oktober 2022

Nieuwe GLB: wijzigingen en uitgestelde aanmelddatum

Voor het subsidiejaar 2023 is de periode voor aanmelding voor deelname aan GLB uitgesteld. Ook is er een wijziging aangebracht rondom bufferstroken.

De aanvraagprocedure voor GLB-subsidies kent meerdere stappen. Stap 1 is het aanmelden voor deelname. De aanmeldperiode is uitgesteld naar 1 maart t/m 15 mei 2023. Hiermee loopt de aanmeldperiode gelijk met de indieningsperiode voor de Gecombineerde Opgave. Deze extra tijd kan goed worden gebruikt om te onderzoeken of deze regeling wel interessant is voor je bedrijf. En zo ja, hoe je daarop in kunt spelen.

Nationaal Strategisch Plan

Met onze eerder artikelen Inspelen op Eco-regeling (september 2022) en Gevolgen 7e actieprogramma en nieuw GLB (mei 2022) hebben we de actualiteit van toen weergegeven. Met de publicatie van het 639 pagina’s tellende Nationaal Strategisch Plan (NSP) zijn recent meer details duidelijk geworden.

10e GLMC toegevoegd

De nieuwe GLB landbouwsubsidies bestaan uit een basispremie en een eco-regeling. Om in aanmerking te komen voor de basispremie moet je voldoen aan tien goede landbouw- en milieucondities (GLMC’s). Deze GLMC’s komen grotendeels overeen met de verplichtingen uit het 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn oftewel het nieuwe mestbeleid. Recent is er 10e GLMC toegevoegd. Deze ziet toe op het verminderen van uitspoeling langs sloten die gedurende de zomer droogvallen.

Verplichte bufferstroken

  • Waterlopen die in de zomer opdrogen: Nederland past een bufferstrook van minimaal 1 meter toe langs waterlopen die in de zomer opdrogen. Voor deze waterlopen geldt dat ze in ieder geval droog zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober.
  • Waterdragende sloten: hiervoor was er al GLMC 4 met een bufferstrook van 3 meter (dit was tot voor kort nog 2 meter). Deze sloten worden aangewezen door de waterschappen.

Ook in de derogatiebeschikking wordt verwezen naar verplichte bufferstroken. Op bufferstroken zijn mest en gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. Maaien en beweiden mag wel.

Bufferstroken inzetten als extra eco-activiteit

Bufferstroken kunnen met bijvoorbeeld kruidenmengsels ook worden ingezet als extra eco-activiteit. Nadeel daarvan is dat beweiden en winning van ruwvoer dan niet meer is toegestaan; voordeel daarvan is de extra subsidie via de eco-regeling.

Meer weten?

Het nieuwe GLB en mestbeleid vragen om een integrale afweging van bedrijfsbelangen. Wat AR kan betekenen, wordt uitgelegd in de tekst en film: AR Quickscan Eco-regeling. Door dit najaar de effecten voor jouw bedrijf in beeld te brengen, kun je het aankomende voorjaar sneller schakelen. Meer weten? Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem rechtstreeks contact op met een van de adviseurs.

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan