Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
17 januari 2024

Derogatie 2024: aanmelden van 25 januari t/m 29 februari

Derogatie voor 2024 kan worden aangevraagd van 25 januari t/m 29 februari. Voor 2024 zijn de bemestingsnormen voor derogatie weer verlaagd en zijn er derogatievrije zones rondom natura 2000.

Vooral melkveehouders zullen de effecten van lagere bemestingsnormen merken. Goed ruwvoer met de juiste krachtvoeders, gezonde productie en de juiste verhouding jongvee/melkvee kunnen de excretie verlagen en de mestafzetkosten zo laag mogelijk houden. Om te voorkomen dat veehouders massaal grasland inruilen voor maisland is er ook dit jaar weer de ‘subsidie behoud grasland bij afbouw derogatie’.

Lagere bemestingsnormen

De derogatienormen voor stikstof uit dierlijke mest gaan terug naar 210 kg stikstof per ha in NV-gebieden en 230 kg in overige gebieden. Vanaf 2024 wordt een deel van de percelen in waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta niet meer als NV-gebied gezien. Echter in andere delen van Nederland wordt het aantal NV-gebieden fors uitgebreid. In ‘Mijn percelen’ is inmiddels een nieuwe kaartlaag beschikbaar met de NV-gebieden van 2024. Een perceel valt als geheel onder een NV-gebied indien meer dan 50% van het perceel in een NV-gebied ligt. In Natura 2000-gebieden mocht sinds 2023 geen derogatie worden toegepast en vanaf 2024 geldt dit ook voor een zone van 250 meter rondom een groot deel van de Natura 2000-gebieden. Ook de stikstoftotaalnorm wordt in 2024 verder teruggeschroefd. Dat staat overigens los van derogatie.

Bemestingsplan en bemonstering

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan voor uiterlijk 29 februari. Je hebt hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van je landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Grondmonsters voor derogatie mogen op 29 februari 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand (bemonsterd vanaf 1 februari 2020). Er moet per 5 hectare één analyse zijn. Doe je ook mee aan fosfaatdifferentiatie dan kan dat aanleiding zijn om ook daar alvast naar te kijken. Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie mogen op 15 mei 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar (bemonsterd vanaf 16 mei 2020).

Overige voorwaarden

Je gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) 80% van je landbouwgrond als grasland. De bufferstrook telt niet mee voor de 80/20 verdeling of mestplaatsingsruimte. Fosfaatkunstmest is niet toegestaan. Bij scheuren van grasland reken je met een korting op de stikstofgebruiksnorm. Het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen is toegestaan als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden verwijzen we naar de RVO-site.

Tijdige betaling

Als je derogatie hebt aangevraagd, dan staat er een factuur klaar in ‘Mijn dossier’ van RVO. Zonder tijdige betaling wordt voor 2024 geen derogatie verstrekt. Let op, want dit is geen automatische incasso, maar gaat via iDEAL of betaalverzoek. De kosten voor monitoren van milieueffecten worden wel automatisch geïncasseerd. Het bedrag hangt af van je aantal hectare landbouwgrond.

Zorgeloos geregeld

AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt voor veel veehouders de mestboekhouding (inclusief aanvraag derogatie). Wil je ook gebruik maken van dit complete pakket van ‘AR Mineralen Inzicht’ of van onze uitgebreide GLB-advisering? De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling helpen je graag. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl, dan neemt een specialist contact met je op.

Gerelateerde artikelen

Juiste grondmonsters voor optimale ruwvoerkwaliteit
Bemestingsplan 2024 met verminderde plaatsingsruimte
Kuilanalyses en het toenemend belang van stikstof
Subsidie derogatiebedrijven aanvragen

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Melianne van Wakeren
Foto Melianne van Wakeren
Contact met
Melianne van Wakeren
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Melianne