Menu

Biologische melkveevoeders

Biologisch jongvee

Bedrijven die hARd melken realiseren het hoogste voersaldo. Alleen gezonde koeien zijn in staat die extra liters melk te geven. Met een hoge efficiëntie bespaart u op voeraankoop en fosfaatproductie. De juiste optimalisatie van het rantsoen en een gerichte inzet van Glucogene Nutriënten (GN) dragen hieraan bij.

Rantsoenoptimalisatie

Afhankelijk van uw situatie, uw visie en het bedrijfseigen ruwvoer stelt u in een aantal stappen het beste rantsoen samen.

Stap 1 Aanvulling met Optimix, Optibrok of enkelvoudig voer.
Stap 2 Eventueel toevoeging van mineralen om het basisrantsoen in balans te brengen
Stap 3 Aanvulling met krachtvoer

Bekijk de folder voor het assortiment biologische melkveevoeders.

Glucogene Nutriënten

Het kenmerk Glucogene Nutriënten (GN) heeft een prominente plaats in de rantsoenoptimalisatie. GN zijn bestanddelen in het voer die door het dier omgezet kunnen worden in glucose en vervolgens gebruikt kunnen worden voor lactoseproductie. Als het rantsoen voldoende GN bevat, blijft de conditie van de koeien op peil en is de melkeiwitproductie hoger. Dit resulteert in een betere gezondheid en een hoger rendement.

Hoge levensproductie

Gezondheid vormt de basis voor een hoge levensproductie. Door een uitgekiende toevoeging van mineralen, lijnzaad en levende gisten aan onze voeders wordt gewerkt aan een goede weerstand en gezonde koeien.

Kennis en advies

Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze biologische specialisten het rantsoen en de resultaten met u door en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutrionist ingeschakeld. Onze biologische specialisten kunnen ondernemers die willen omschakelen naar biologische melkveehouderij begeleiden bij de overstap.

 • Voerefficiëntie
  Melkvee Resultaat Inzicht is een programma dat uw tankmelk en melkcontrolegegevens aan de voerleveranties koppelt. Met Melkvee Resultaat Inzicht heeft u snel zicht op productie, gezondheid, vruchtbaarheid, saldo en (ruw-) voerefficiëntie.
   
 • Droogstand
  Vlot afkalven en vitale kalveren zijn belangrijk voor een goede start van zowel het kalf als de melkproductie. Op basis van de mogelijkheden van uw bedrijf bekijken onze specialisten wat de beste droogstandsaanpak is.
   
 • Opfok
  Met het Programma Jongveeopfok biedt AR Biologisch u naast een compleet assortiment voor jongvee ook de kennis over jongveeopfok.

 

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route