Mestbeleid en regelingen paardenhouderij

De regelgeving voor de paardenhouderij verandert en wordt complexer. Registratie van grond en mest waren vaak al verplicht. Sinds 2021 is daar de I&R-registratie van paarden bijgekomen.

Met een kloppende administratie voldoe je aan de wettelijke verplichtingen en voorkom je onnodige mestboetes.

I&R Paarden is ontstaan vanuit Europese gezondheidsregels, maar overheden kunnen deze gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken. Een kloppende mestadministratie wordt daarmee belangrijker. Onderstaande regelingen gelden voor zowel paarden, pony’s als dieren in opfok. Om je zaken goed te regelen werkt Voermeesters B.V. daarom samen met de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling.

Registratie paarden

Vanaf 21 april 2021 registreert elke locatiehouder alle paarden. Paarden die er in principe altijd staan (30 dagen of langer) moeten geregistreerd worden in het I&R systeem bij RVO. Voor paarden die er korter staan mag dit ook in je eigen administratie staan. Voor de mestboekhouding is het van belang dat er elke eerste dag van de maand een telling plaatsvindt.


Mestboekhouding

De mestboekhouding is verplicht vanaf 350 kg stikstof (circa 6 paarden) of 3 hectare landbouwgrond. Overschrijding van mestnormen kan tot zeer hoge boetes leiden. Veel bedrijven besteden dit daarom uit aan specialisten zoals AR Bedrijfsontwikkeling. Met de sluitende berekening kun je aantonen te voldoen aan alle regels. Waar nodig krijg je daarbij advies.


Gecombineerde opgave

Houd je paarden of heb je landbouwgrond? Misschien sta je ook wel geregistreerd als landbouwer. De kans is groot dat ook de Gecombineerde Opgave een verplichting is. Dit betreft een combinatie van aangiften zoals grondregistratie en dieraantallen. Maar ook eventuele landbouwsubsidies (betalingsrechten) of verruimde fosfaatplaatsingsruimte kun je hier aanvragen. Veel van deze gegevens zijn ook nodig voor je mestboekhouding.


Paard en omgeving

In het landelijk gebied heb je als paardenhouder te maken met omgevingsregels voor milieu, bestemmingsplan of natuurbescherming (stikstofproblematiek). Gemeentes en provincies dragen zorg voor de juiste uitvoering van deze regels. Heb je plannen voor de ontwikkeling van je paardenhouderij? Of is er een melding activiteitenbesluit milieu, een omgevingsvergunning of natuurvergunning nodig? Dan zit je bij AR Bedrijfsontwikkeling goed voor een specialistisch advies.


Wil je meer informatie?

Door de samenwerking van Voermeesters B.V. met AR Bedrijfsontwikkeling wordt gestreefd naar een efficiënte werkwijze tegen zo laag mogelijke kosten. Bij vragen helpt onze telefonische helpdesk je snel en deskundig. Zo ben je verzekerd van een correcte en volledige administratie en een passend advies. Wil je meer informatie? Vraag je specialist van Voermeesters B.V. of de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling.

Neem contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling, telefoon 0317-499599 of email info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Of neem direct contact op met Dik-Jaap Wentink of Melianne van Wakeren.