Menu

Wat brengt één extra koe in het laatje?

12-10-2018
Wat brengt één extra koe in het laatje?

Naarmate het jaar vordert wordt het voor melkveehouders best spannend om goed uit te komen met de fosfaatrechten. Bijsturen in dieraantallen en melklevering is beperkt mogelijk. Is het te compenseren met het kopen of leasen van rechten? En wat zijn de gevolgen als fosfaatrechten worden overschreden?

AR Bedrijfsontwikkeling heeft voor meerdere bedrijfssituaties doorgerekend wat het houden van één koe extra in het laatje brengt. Daarbij is uitgegaan van het houden van één koe extra, inclusief jongvee voor vervanging. En voor die ene koe, ook wel de marginale koe genoemd, is er vaak wel voldoende stalruimte en arbeid beschikbaar.

Terugverdientijd
Met het aankopen van fosfaatrechten tasten veehouders diep in de buidel. Deze investering kan in een aantal situaties binnen 10 jaar worden terugverdiend, maar dat is voor veel bedrijven waarschijnlijk niet haalbaar.

De verschillen in terugverdientijd worden vooral bepaald door het koesaldo dat bestaat uit:

  1. voersaldo (melkopbrengst + omzet en aanwas - voerkosten)
  2. directe bedrijfskosten (veekosten, mestkosten, enzovoorts).

Na de terugverdientijd draagt het koesaldo jaarlijks positief bij aan het rendement. Bij een terugverdientijd van 10 jaar gaat er de eerste 10 jaren dus meer geld uit het laatje dan er binnenkomt. Dat is geen probleem zolang de rest van de veestapel dat liquiditeitstekort maar aanvult. Het vraagt wel inzicht in de begroting en liquiditeitsplanning bij genormaliseerde prijzen. In de najaarseditie van Uniek vindt u een voorbeeldberekening.

Leasekosten
De leaseprijs is eveneens hoog. In die prijs zit een compensatie voor de afgeroomde rechten (10%) en een normale leasevergoeding. Structureel leasen werkt uitsluitend rendementverlagend, maar voorkomt wel een overschrijding van fosfaatrechten en de gevolgen daarvan.

Gevolgen bij overschrijding
RVO hanteert geen heffingen bij overschrijding. Wel kan het OM tot vervolging overgaan vanwege een economisch delict. De strafrechter bepaalt dan de straf. Een overtreding kan dus leiden tot een strafblad, maar ook tot intrekking derogatie of korting op betalingsrechten. Omdat de gevolgen van een overschrijding bijzonder groot kunnen zijn, is het goed om alert te zijn op de planning.

Meer informatie
Wilt u meer weten over liquiditeitsplanning bij aankoop van fosfaatrechten? Of wilt u een advies op maat voor uw bedrijf? Bel Harold Vogels, 06-55331109 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en dan nemen wij contact met u op.