Menu

Vraag uiterlijk 4 juli derogatie aan

8-6-2018

Met een derogatievergunning mag meer stikstof uit dierlijke mest op het land worden gebruikt. Deze vergunning kunt u aanvragen tot uiterlijk 4 juli 2018 via mijn.rvo.nl. De voorwaarden zijn beperkt gewijzigd.

Bij derogatie stijgt het toegestane gebruik van dierlijke mest uit stikstof van 170 kg N naar 230 of 250 kg N per ha. Een opsomming van de belangrijkste voorwaarden:

  • minimaal 80% grasland;
  • verplichte grondmonsters;
  • bemestingsplan uiterlijk 4 juli actueel;
  • eisen bij graslandvernieuwing/grasland scheuren.

Meer weten over de voorwaarden? Kijk dan op de RVO-site.

Grondmonsters
De analyserapporten mogen normaal gesproken op 1 februari 2018 niet ouder zijn dan 4 jaar. Bij wijze van uitzondering mogen ze in 2018 niet ouder zijn dan 5 jaar. Het gaat hierbij om de datum van bemonsteren. De analyseresultaten zijn uiterlijk 4 juli 2018 nodig als onderbouwing voor uw bemestingsplan.

Tarief
Het tarief voor monitoring van de milieueffecten wordt bepaald aan de hand van de gecontroleerde oppervlakte landbouwgrond op uw bedrijf op 15 mei volgens de Gecombineerde opgave 2018. Tot en met 4 juli kan een derogatieverzoek kosteloos worden ingetrokken. Bij een latere intrekking worden deze kosten door RVO doorberekend.

Mineralen Inzicht
AR Bedrijfsontwikkeling biedt u het pakket Mineralen Inzicht aan. Deelnemers van dit pakket zijn via de mail geïnformeerd over de aangeboden service bij het aanvragen van derogatievergunningen en het opstellen van bemestingsplannen.

Meer weten?
De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling staan voor u klaar. Voor meer informatie: bel Jannes Jansen, 06-26944502 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl, dan nemen wij contact met u op.

Gerelateerde artikelen:
Derogatie 2018-2019
Het belang van een kloppende mestbalans
Grondmonsters: wanneer is een nieuw monster nodig?

Vraag uiterlijk 4 juli derogatie aan