Menu

Voorschot GLB-subsidie voor 28 juni aanvragen

8-6-2022

Van 7 t/m 28 juni 2022 kunt u een voorschot aanvragen op de basis- en vergroeningsbetaling 2022. Het voorschot bedraagt maximaal € 270 per hectare per betalingsrecht en zal door RVO vanaf 19 juli worden uitbetaald.

Het aanvragen van een voorschot is vrij eenvoudig en kan via de website van RVO. Voorwaarde is uiteraard wel dat u uitbetaling hebt aangevraagd en beschikt over landbouwgrond met betalingsrechten. Ten slotte moet u voldoen aan de voorwaarden voor ‘de-minimissteun’.

De-minimissteun
Vervroegde uitbetaling levert een beperkt rentevoordeel wat wordt gezien als een vorm van staatsteun en daarom valt onder de zogenaamde ‘de-minimissteun’. De aanvrager moet om deze reden bij de aanvraag verklaren te voldoen aan de voorwaarden en mag gedurende drie kalenderjaren (2020-2022) niet meer dan € 20.000 aan ‘de-minimissteun’ ontvangen. Er is geen lijst beschikbaar van subsidies die daar onder vallen. Maar als bij een regeling een de-minimisverklaring voor de landbouw werd gevraagd, dan zal deze eronder vallen. Het kan in dit geval gaan om regelingen als ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ of bijvoorbeeld diverse kleine subsidieregelingen van gemeentes, provincie of rijk.

Vragen of meer weten?
Bedrijven waarvoor AR Bedrijfsontwikkeling ook de mestboekhouding of Gecombineerde Opgave verzorgt, kunnen rekenen op gratis hulp bij aanvragen vervroegde uitbetaling. Bel onze specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling rechtstreeks of via 0317-499599. Een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl kan ook, dan nemen wij contact met u op.

Voorschot GLB-subsidie voor 28 juni aanvragen